İSMAİL ERDEM OK

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İsmail Ok, Çanakkale doğumludur. Lisans eğitimini, Anadolu Üniversitesi örgün öğretim Maliye Bölümü’nde, yüksek lisansını ise İzmir Ekonomi Üniversitesinde Finans Ekonomisi alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde Türk Özel Sektörünün Döviz Cinsinden Borçlanma Durumu ve Kur Riski konusu üzerinde çalışmıştır.

Yüksek lisans eğitimi sürecinde, Mali Müşavirlik stajını tamamlamış ve Türk Vergi Sistemi üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Askerlik hizmetininin ardından çok uluslu Carmeuse SA ve Rapunzel Gmbh firmalarında Maliyet Muhasebesi ve Yabancı Raporlama sorumluluklarını üstlenmiştir.

Zafer Kalkınma Ajansı ve Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde hibe projeleri hazırlamıştır.

Kendisi, çalışmalarını halen bağımsız olarak sürdürmekte, yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık yapmaktadır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Uzmanlık Alanları:
Şirket Mali Danışmanlığı
Kalkınma Ajansı Hibe Projeleri
Sosyal Güvenlik ve İş Kanunu Mevzuatı
Kosgeb Teşvikleri
Maliyet Projeleri
Ana Sözleşme Tanzim ve Tadilleri
Şirket Kuruluşları & Birleşmeleri & Devralmaları & Tasfiyeleri & Yapılandırılmaları