27 2021

İhraç Kayıtlı Satış Yapmak ve Vergisel Avantajları

İhraç kayıtlı satış nedir? 

Katma Değer Vergisi Kanununun 3065 sayılı 11. maddesine göre göre ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından gönderilen mallara ait KDV, ihracatçı firma  tarafından imalatçıya ödenmemesidir.

İmalatçı, ihracatçı firmadan tahsil edemediği  KDV’yi vergi dairesinin düzenlemeleri çerçevesinde nakit veya mahsup yoluyla iade alır. İmalatçı malı kendisi ihraç etseydi, iade listesinde hammadde alımlarından ortaya çıkan KDV’si yer alabilecekti. Söz konusu malın doğrudan imalatçı olarak ihraç edildiğinde  KDV’ler hammadde tedariki üzerinden hazırlandığı için yüklenilen kdv tutarınız daha düşük kalacaktır. İmalatçı olarak ihraç kayıtlı satışta hesaplanmayan kdv tutarı kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. İhracatçı firma ise, mal alımı aşamasında kdv ödemeyerek avantaj sağlamaktadır. Böylece malın ihraç kayıtlı satışının yapılması vergisel anlamda  hem satan firma hem de ihracatçı açısından  avantaj sağlayabilecektir.

Hangi Firmalar İhraç Kayıtlı Satış Yapabilir? 

İhraç kayıtlı satış süreci KDV listesi hazırlanmadan daha basit işlemlerden geçtiği için imalatçı firmanın risklerini azaltmaktadır? İhraç kayıtlı satışların yapılabilmesi için öncellikle imalatçı konumunda olunması gereklidir. Sanatçı ve Ticaret Bakanlığının zorunlu tuttuğu ölçütleri mevcuttur.

Sanatçı ve Ticaret Bakanlığının istediği ölçütlerden bazıları:

·         Sanayi siciline kayıt yaptırılması

·         Gıda işletmesi, çiftçi kayıt belgesi ve işletme kayıt belgelerinin olması

·         Sanayi Odası, Ticaret Odası gibi meslek odalarına kayıt yaptırılması

·         Belirtilen sayıda çalışan işçiye sahip olması,

·         Kapasite Raporu ve  üretim alt yapısının tamamının sağlanması gibi kuralar vardır.

Yukarıda bir kısmı belirtilen kuralların bakanlığın sitesinde yazan kuralların tamamının uygulanması halinde, faturada “İhraç edilmek şartıyla satışı yapıldığından KDV tahsil edilmemiştir.” cümlesi bulunacaktır. Böylelikle imalatçı firma katma değer vergisinden muaf tutulacaktır. Kuralların tamamına uyulmadığı takdirde firma KDV vergi indiriminden yararlanamamakta ve ihraç kayıtlı satışı yapamamaktadır.

Hangi ürünlerin İhraç Kayıtlı Satışı Mümkündür?

İhraç kayıtlı satış yapmak isteyen imalatçılar Sanayi ve ticaret Bakanlığınca bildirilen kurallara uyarak işlemi gerçekleştirebilirler. Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporunda bulunmayan ürünlerin ihraç kayıtlı satışı mümkün değildir. Boya ve boya malzemeleri, maden, tül perdeler, plastik takozlar gibi pek çok ürünün ihraç kayıtlı satışı yapılabilmektedir. İhraç edilen malların gümrük çıkış beyannamesi ile belgelenmesi gerekmektedir. İhraç kayıtlı mala ait fatura tarihi, numarası, miktarı, hesaplanan KDV tutarı,  imalatçının adı soyadı gibi bilgiler yer almaktadır. İhracat ile ilgili gümrük prosedürü uygulandığında ve gümrük beyannamesi kapandığında,  bununla alakalı bilgiler elektronik olarak gümrük idaresi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmaktadır.

İthalatta ve ihracatta malların tanımını ve ayrımını yapabilmek için tüm dünyada ortak belirlenen kodlar kullanılmaktadır. Bu koda verilen isim GTİP’tir. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun kısaltmışı olan ve 12 haneden oluşan GTİP dünyanın farklı yerlerinde üretilen malların ayrımını yapmamıza imkân tanır. Her bir eşya grubu için GTİP numarası belirlenmiştir.

İhraç Kayıtlı Alınan Mallar Ne Kadar Sürede Yurt Dışına Çıkmalıdır?

İhraç kayıtlı satış yapmak isteyen imalatçılar tarafından ihracatçıya teslim edilen malların 3 ay içerisinde ihraç edilmesi gerekmektedir. Böylelikle KDV iadesinden faydalanabilmektedir. İhracatçı bu süre içerisinde haklı görülen belirli sebeplerle ihracat işlemini gerçekleştirememiş olabilir. Böyle bir durumda ihracatçı 3 aylık süreninin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde belirtilen vergi dairelerine giderek 3 ay ek süre isteyebilirler.


Yorum Yap


Gelen Yorumlar

Kerem bayraktar

kerem_bayraktar@hotmail.com Cevapla

Merhabalar, öncelikle yazınızı çok beğendim. Aklımdaki soru işaretlerini yanıtladınız. Ancak emin olmak adına size ayrıca sormak istedim. Ben ingilterede ihracat yapmaya başladım ve ilk kez ihraç kayıtlı ürün alacağım. Yazınızdan ayrı olarak bilmem gereken bilgiler var mı? Var ise yanıtlayabilirseniz çok sevinirim. Sayılar