25 2019

Yabancı Şirket Sahibi – Müdürler ve Yabancı Çalışanlar Türkiye’de Çalışma İznini Nasıl Alırlar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belli resmi kurallar dahilinde verilen bir hak olan çalışma izni, ikamet ve çalışma durularını içinde barındırmaktadır. Yabancılar için çalışma izni sayesinde farklı uyruklardan olan kimselerin ülkemizde çalışma hayatına katılımları sağlanmış olunur. Yabancı şirket sahipleri, müdürler ve çalışanlar gerekli şartları sağlayıp evrakları ibraz ettikten sonra Türkiye’de çalışma hakkına sahip olabilmektedirler.

Çalışma İzninin Zorunlu Olduğu Süreler ve Koşullar

Yabancılar için çalışma izni alırken bu konu hakkındaki tüm maddeleri tek tek okumanız gerekiyor. Bazı durumlarda zorunlu olan bu izin için belli başlı kriterleri de sağlamış olmak gerekiyor. Çalışma izni için gerekli olan başvurunun yurt dışındaki Türkiye elçiliklerine ya da Türkiye’deki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılması gerekiyor. Online olarak başvurular, şirketin yetki E bildirge kullanıcısı tarafından yapılacaktır.

Bu izni alması zorunlu olan kişiler arasında şu kriterler aranmaktadır;

-          Limited şirketlerin şirket ortağı olmak

-          Anonim şirketlerin şirket ortağı olmak ve yönetim kurulunda yer almak

-          Sermayesi bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortağı olmak

Tüm bu durumlarda kişinin Türkiye’de çalışma izni alması mecburidir. Bu kişiler ülkemizde uzun dönem ikamet ve en az 8 yıllık çalışma izinlerine sahiplerse süresiz izin alma hakları da bulunmaktadır.

İkamet Tezkeresi Nedir?

İkamet tezkeresi, vize muafiyet süresi dolduktan sonra da ülkemizde kalmaya devam eden yabancı uyruklu kişilerin alması gereken bir belgedir. İl Göç İdaresi kurumlarınca düzenlenen bu hizmet, vize muafiyet süresi geçmeden önce başvurulması gereken bir belgedir.

İl Göç İdaresi kurumunun resmi internet sitesi üzerinden konu ile ilgili formun doldurulması ve talep edilen belgelerin kuruma ibraz edilmesi ile başvuru süreci tamamlanmış olunur. Oturma izni ile eş anlamlı olan ikamet tezkeresi, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de bir müddet daha oturmasına izin vermektedir.

Çalışma İzni Almak İçin İşçiyi Çalıştıran Şirketin Sermayesi Ne Kadar Olmalı?

Yabancılar için çalışma izni alırken çalışılacak olan firma ya da kurumun da bazı şartları sağlaması gerekiyor. Bu kapsamda aşağıdaki maddelere dikkat edilmesi gerekmektedir;

-          Yabancı uyruklu çalışan istihdam eden iş yerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması gerekiyor.

-          Ayrıca ilgili iş yerinin brüt satışlarının da 800.000 TL olması bekleniyor.

-          Bunların yanı sıra istihdam sağlayacak olan iş yerinin yıl sonu ihracat tutarlarının da en az 250.000 dolar olması gerekiyor.

-          İzne başvuran kişi şirket ortağı ise sermaye payından 40.000 TL’den daha az olmamak üzere %20sine sahip olması bekleniyor.

Yabancı Uyruklu Çalışan Alacak Olan Firmada Kaç Türk İşçi Yer Almalı ve İzin Ne Kadar Sürede Yenilenmeli?

Yabancılar için çalışma izni talebinde bulunan bir firmanın en az beş adet T. C. vatandaşı çalışana da sahip olması gerekiyor. İş yerinde birden fazla yabancı uyruklu için başvuru yapıldıysa her bir izin talebi için artı beş Türk vatandaşı istihdamı yapılması da zorunlu kılınıyor. İzin için başvuru yapan kişi şirket ortağı ise de beş adet Türk vatandaşı çalıştırma şartı verilen bir yıllık iznin son altı ayı için geçerli olmaktadır.

İznin süresi ise beli başlı kriterler çerçevesinde değişim gösterebilir. İlk seferde verilen iznin geçerlilik süresi 1 yıldır ve süre dolmadan önce yeniden başvuru yapılması gerekmektedir. Bazı durumlarda devlet tarafından süresiz izin verilmesi de söz konusudur.

Çalışma İzni İçin Başvurular Nereye ve Kimler Tarafından Yapılmalıdır?

Yabancı şirket sahipleri, müdürler ve çalışanlar için izin başvurusu vatandaşı olunan ülkenin Türkiye Büyükelçilikleri ’ne yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde başvuru yapmak isteneler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vasıtası ile bu başvuruyu gerçekleştirebilirler.

Başvurular bizzat izni almak isteyen kişiler tarafından yapılmalıdır. Bunun yanında başvuruda bulunan kişinin ne kadar süre ile, hangi iş kolunda ve hangi görevde son olarak da ne kadar maaşla çalışacağının bilgisi de aktarılmalıdır. Tüm bu belirtilen maddeler için çalışılacak olan iş yerinden geçerli resmi belgeler talep edilmelidir. Gerek işverenin gerekse de çalışanın bu izne uygun olup olmadığı da yapılan incelemeler neticesinde sonradan duyurulmaktadır.


Yorum Yap


Gelen Yorumlar