08 Ağustos 2017

Yabancı Ortaklı Sermaye Şirketi Nasıl Kurulur?

Globelleşme süreciyle birlikte sık karşılaştığımz sorulardan biri de yabancıların Türkiye iş hayatında aktif olabilme imkanlarıyla ilgilidir. Yabancılar ülkemizde sermaye şirketi kurmayı tercih etmekte ve Tüzel Kişiliğin sağladığı imkanlardan faydalanmaktadırlar. Limited Şirket veya Anonim Şirket kuruluş aşamalarında Ticaret Sicil Memurluğu kurucu yabancı ortak mevcut olduğunda bir takım farklı evraklar talep etmektedirler.

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)*
2- Şirket sözleşmesi, (Noter tastikli biri ıslak imzalı 2 adet anasözleşme Örneği)
3- Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı,
4- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)
5- Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge,
6- Şirket müdürlerine ait şirket unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi,
7- Nakdi sermayenin kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu,
8- Şirket sermayesinin on binde dördünün Halk Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011(IBAN no:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu Rekabet Kurumu hesabına)
9- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)
10- Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ , TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ), imza beyannamesi fotokopisi
11- Yabancı ortak hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi
12- Yabancı ortağın T.C. kimlik numarası yerine geçecek, noter onaylı pasaport tercümesi ibraz edilerek alınan potansiyel vergi numarası kuruluş işlemleri için gerekli olacaktır.

Yorum Yap


Gelen Yorumlar

Enes Yöndeş

eneserenyondes@hotmail.com Cevapla

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim tam aradığım sorulara cevap oldu, bu konuda size danışacağım

Gelen Cevaplar

İSMAİL ERDEM OK

ismailok@izmirmalimusavirlik.net

Teşekkürler

Rita

sarioglurita@gmail.com Cevapla

Çok başarılı ve açıklayıcı bir yazı olmuş. Tam da bu bilgiye ihtiyacım vardı. Ellerinize sağlık çok teşekkür ederim. Gerekli evrakların hepsini belirtmeniz çok iyi oldu.

Gelen Cevaplar

İSMAİL ERDEM OK

ismailok@izmirmalimusavirlik.net

Çalışmalarınızda yararlı olmasına sevindim, ben teşekkür ederim.