21 2019

Muhasebe Mali Müşavirlik Yıl Boyu Şirketin Hangi Hukuki ve Yasal İşlemlerini Yürütür?

Mali müşavirlik, hassas ve ciddiye alınması gereken bir meslektir ve yıl içerisinde çeşitli görev tanımları mevcuttur. Büyük ya da küçük her şirketin mali hareketlerine bakan bu meslek grubu şirketlerin daha verimli ilerlemesi ve mali durumlarının raporlanması gibi temel işlere bakmaktadır. Bunların yanı sıra mali müşavir ya da muhasebeci şirketin devlete ve müşterilerine karşı olan mali sorumluluklarını da denetler ve bu sorumlulukların yerine getirilmesinde aktif bir rol oynar.

Bu yazıda muhasebeci – mali müşavir yıl boyu şirketlerin hangi hukuki ve yasal işlemlerini yürütür sorusuna kapsamlı cevapları bulabilirsiniz.

MALİ MÜŞAVİRLİK NEDİR?

Mali müşavirlik, üniversitelerin ekonomi, maliye, işletme ya da kamu yönetimi gibi dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olmuş kişilerin belli bir sınava tabii tutulduktan sonra başarılı olan yetkin ve vasıflı kişilerce icra edilen bir meslektir. Her bir mali müşavir firmaların ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli rollere sahiptir. Her şirketin bünyesinde bir muhasebe çalışanı barındırmasına ve dönemsel ekonomik faaliyetlerinin açık bir şekilde planlanıp rapor edilmesi haline ihtiyacı vardır. Bu yüzden de bu meslek grubu oldukça önemli ve elzemdir.

Bir muhasebeci ya da mali müşavir birden fazla firmanın mali işlerine bakabilmektedir ve her firmanın yıllık olarak bazı mali işlerinin titizlik ile yürütülmesine ihtiyacı vardır. Bu meslek grubunda yer alan vasıflı kişilerce yürütülen mali işler o şirketin eli kolu olan mali planlama ve raporlama işlerinin aksamadan, doğru ve güvenilir bir şekilde oluşturulmasını sağlar. İşte mali müşavirlik tüm bu sebeplerden dolayı büyük önem taşır ve yıl içerisinde çeşitli işlerin yoluna sokulmasında aktif rol oynar.

MALİ MÜŞAVİRİN YIL İÇERİSİNDE HİZMET VERDİĞİ YASAL VE HUKUKİ ALANLAR

Mali müşavirlik ve muhasebe hizmeti alan bir firma yıl içerisinde bazı mali işlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılacağını bilir. Bu yıllık işlerin başında şirketlerin vergi dairesi, SGK ve Ticaret Odası ile arasında bulunan mali düzenlemeler ve işlemler gelmektedir. Firmanın, SGK primlerinin doğru bir şekilde yansıtılıp ödenmesi ve yapılan işler doğrultusunda devlete ödenen verginin tahsil edilmesi gibi konularla muhasebe temsilcisi ilgilenir.

Mali müşavir, firmanın yıllık gelir gider faturalarını elektronik deftere işler ve banka ekstrelerinden yola çıkarak firmanın aylık ve yıllık banka hareketlerini de kayıt altına alır.

Firmanın ay sonu bordrolarını hazırlamak ve dönemsel gelir tablosu hazırlamak da bu meslek grubunun temel işlerindendir. Bunun yanı sıra aylık ve yıllık vergi beyannamelerinin hazırlanması ve tahakkuk fişlerinin müşteriye gönderilmesi sonucunda vergilerin ödenmesini de sağlamak bu alanın işlerinin başında gelir.

SGK ile işe giriş ve çıkış bildirgelerinin hazırlanması ve SGK primlerinin bu doğrultuda ödemelerinin yapılması işleri de bu alanın hizmet tanımında yer alıyor. Ayrıca birlikte çalışılan firmanın her türlü gelir ve gider tablolarının oluşturulması ve dönem sonunda bu tabloların yorumlanması işi de yine mali müşavirlik alanına düşüyor.

MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN VERİLEN DİĞER HİZMETLER

Firmalar, bu hizmeti vermekte olan mali müşavir ya da muhasebe çalışanlarından gerekli duydukları mali tavsiyeleri ve kitabına uygun olarak hazırlanmış mali faaliyet raporlarını da alabilirler.

Bunun yanı sıra firmanın kuruluş işlemlerinden, birleşme ya da bölünme gibi durumlarla da bu alan ilgilenmektedir. Yeni kurulmuş olan bir şirket, bu alanda uzman kişilerden dönemsel mali faaliyet tavsiyeleri alabilir ve gerekli duyulan muhasebe sistemlerinin oluşturulması için yardım alabilir.

Firma sahipleri ödenmesi gereken vergi ya da SGK primleri hakkında yine bu alanda uzman kişilerden bilgi alabilir ve çeşitli evrak işlerinin yapılmasında bu alanda hizmet veren kişilerin yardımını kabul edebilir.

Yorum Yap


Gelen Yorumlar