08 Ağustos 2018

Muhasebeci ve Mali Müşavir Ne İş Yapar


İşte size aydınlatılması gereken bir nokta.  Biri, esasen bir işletmeye bağlı çalışanın ünvanı, diğeri işletmelerin işleri takip eden ve yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeleri için denetleme görevini de gören demektir. Bunu size örneklerle anlatmaya çalışalım : 


Muhasebeci :

Bir işletmenin, ilgili biriminde görev alan kişidir. Bu muhasebe görevlisi de olabilir, şef veya müdür sıfatıyla sorumlulukları arttırılmış kişi de olabilir. Ama tüm sorumluluğu, tek bir işletmeyedir. Yani, bağlı bulunduğu işletmeden maaş karşılığı bilgi ve becerisini başta mali ve parasal konular üzerine kiralayan kişidir.  Birçok açıdan, aslında mali müşavirlerin başta devlet kurumlarına sorumlu oldukları beyan ve evrak işlerinin düzenlemesi sorumluluklarını paylaşırlar. Fakat bunu sadece bağlı olduğu işletmesi adına yürütür. Nihayetinde, yapılan işler, belirli aralıklarla dışarıdan destek alınacak bir mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından denetim ve kontrol işlemlerine tabi tutulur.

Gerekli evrakların düzenlenmesi, zorunlu defter kayıtları, mevzuat gereksinimi olan bildirimlerin işletme adına ilgili makam ve birimlere tebliği, kasa, alacak ve verecek işlemlerinin bizzat kendisi veya biriminde görevli kişilerce yürütülmesi muhasebecinin bilinen en belirgin iş tanımları ve sorumluluklarından bir kaçıdır.

 

Mali Müşavir:

SMMM olarak da kısaltması yapılabilendir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler. Günümüzde, muhasebe bölümü ve iş kolunun üst düzey yetkilisidir. Bizzat farklı firmaların muhasebe işlemlerini yöneteceği gibi, firmaların muhasebe departman ve birimlerinin işlemlerini denetleme ve raporlama kabiliyetine sahiptirler. Bir nevi, bağımsız denetim mekanizmalarıdır. Yukarıda sayılan muhasebecilerin iş tanımı ve sorumluklarının hepsi ve daha fazlasını kapsayacak iş alanları olduğu gibi, bu işlemlerin denetlenmesi, raporlanması, gerekli mercilere istek halinde tarafsız olarak sunulması gibi daha üstün yeterlilikleri ve iş tanımları vardır. Şuan, çevremizde gördüğümüz birçok hizmet veren muhasebe büroları ve ofislerinin başındaki kişilerdir de diyebiliriz. İşletmeler içerisinde çalışamazlar, bağımsızdırlar ve kendi işyerlerinde faaliyet gösterirler. Aynı zamanda, işletmelerin tüm muhasebe sistemlerini kurabilecek, alt yapılarını hazırlayabilecek bilgi ve yetki donanımlarına da sahiptirler. Buna bilgisayar sistemlerinden, defter, beyanname formatları ve türlerine kadar her şey dâhildir.

 

Aralarındaki Fark:

Aslında tüm farkı yukarıdaki tanımlara göre, mantıken gözler önündedir. Biri işi yapmakla yükümlü kişi, diğeri hem işi yapan hem de denetleyen ve raporlayandır. Yeri geldiğinde bilirkişi olarak da devlet daireleri tarafından muhatap alındıkları için, iş kollarındaki en popüler ve başvurulan iş insanlarıdır.

Günümüzde, şirket ve tüzel kişilerin birçok muhasebesel ihtiyaçları; büyüklük ve iş hacimlerine göre serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından yürütülür. Küçük ve orta ölçekli firmaların ilk tercihleridir. Şahıs şirketleri ve küçük ebatlı limited şirketlerinin tamamına yakını, tüm muhasebe işlemlerinin emanetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere teslim eder.


Yorum Yap


Gelen Yorumlar

Şahin Ersoy

parabonusapp@gmail.com Cevapla

bilgilendirme için çook teşekkür ediyorum, Makaleleriniz gerçekten oldukça faydalı hem bu konuda aydınlanmış oldum hem de düşünmemi sağladı

Beser

beserhoca@gmail.com Cevapla

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleğini icra etmek isteyenlere özellikle bu mesleğe uygun kişilikliğe sahip olmaları ve bu işi isteyerek yapmaları gerekir. Konulara ilgi duymaları, kendini sürekli güncellemeleri başarılı olmaları açısından önem arz eder.