08 Ağustos 2017

Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturalara Genel Bakış

Firmalar neden yabancı para birimi üzerinden fatura düzenler?

Günümüz ticaret hayatında firmalar operasonel risklerinden ve özellikle kur riskinden korunmak için satış faturalarını yurtiçinde de yabancı para birimi üzerinden düzenlemektedirler.

Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturanın Yurtiçinde Kullanımında Türk Lirası Karşılığı Yer Almalı Mıdır?

Vergi Usul Kanunun 215 inci maddesinde de, kayıt ve belgelerde Türk Para biriminin kullanılacağı, belgelerin Türk Parası karşılığı gösterilmek şartıyla yabancı para birimine göre de düzenlenebileceği, yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk Parası karşılığı gösterilme şartı aranmayacağı hükme bağlanmıştır.

Yabancı Para Biriminde Düzenlenen Faturalarda Türk Para Birimi Karşılığı Bulunmaması Durumunda Ceza Nedir?

V.U.K.’nun 215. maddesi kayıt nizamına ilişkin bir maddedir ve bu madde hükmüne aykırı hareket edilmesi aynı kanunun 352/1-6. maddesi gereğince birinci derece usulsüzlük cezasını gerektirmektedir. Yabancı para biriminde düzenlenen faturalarda Türk Lirası karşılığı bulunmaması halinde mükellefler birinci derecede usulsüzlük cezası ile karşılaşacaklardır.

Yabancı Para Biriminde Düzenlenen Faturalarda Türk Para Birimi Karşılığı Bulunurken Hangi Kur Alınmalıdır?

Uygulamada faturanın kesildiği günün alış kurunun kullanıldığı sıkça görülmektedir. Örnek ile açıklamak gerekir ise 14.12.2012 tarihinde 10.000 Avro mal veya hizmet satış faturası düzenlendiğinde 13.12.2012 tarihinde TCMB tarafından açıklanan sonraki gün kullanılacak gösterge niteliğindeki alış kuru alınmalıdır. Bu konuda firmalar konuyu cari hesap sözleşmelerinde kendileri belirleyebileceklerdir. Faturanın karşılığı ödemeler de döviz cinsinden yapılırsa dönem sonlarında karşılıklı kesilecek kur farkı faturaları ile mutabakat sağlanacaktır. Vergi idaresinin görüşü de kur farklarından iç yüzde ile KDV hesaplanarak fatura düzenlenmesi gerektiği yönündedir.

Yorum Yap


Gelen Yorumlar

Abdullah yiğit

abdullahyigit1@hotmail.com Cevapla

Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturalarla ilgili bilgilendirici bir yazı aradığım konuyu detaylı bir şekilde bu makalede buldum .