08 Ağustos 2017

Naylon fatura nedir? Nasıl anlaşılır?

Naylon fatura nedir ? Nasıl anlaşılır ?

Naylon fatura nedir ?

Sahte belge (naylon fatura), Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinin (b) bendinin bir nolu fıkrasının parantez içi hükmünde; “gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır.Bu tanımlamaya göre; bir mal teslimi veya hizmet ifası söz konusu olmadığı halde, sanki mal teslimi veya hizmet ifası varmış gibi düzenlenen belge sahte belgedir. Yani, gerçek bir işlem ve durum olmadığı halde gerçekmiş gibi düzenlenen fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve benzeri belgeler sahte belgelerdir. Aynı şekilde belge düzenleme yetkisi bulunmayan kişiler tarafından düzenlenen veya başkası adına bastırılıp kullanılan belgeler de sahte belgedir.

Örneğin; yazılım işi ile uğraşan bir firmanın aylık 300 TL yemek masrafı var iken 2.000 TL’lik yemek faturası alması yada özel güvenlik işi ile uğraşan bir firmanın güvenlik elemanlarını servis ile taşımadığı halde dışarıdan aldığı servis faturası yanıltıcı belge halk tabiriyle naylon faturadır. Sahte belgelerin, vergisel avantajlar sağlamak veyahut belgesiz yapılan harcamaların kapatılması için kullanıldığı sıkça karşılaşılmaktadır.

Naylon fatura nasıl anlaşılır ?

Mal veya hizmet aldığımız kişinin iş yerine gidip gerçekte bu şekilde bir iştigal konusu var mıdır öğrenebiliriz. Mal veya hizmet aldığınız tacirin size verdiği faturanın kendi firmasına ait olup olmadığını inceleyiniz. Eğer size başka bir yerden fatura kestireceğim diyorsa o belge sahte fatura olabilir.

İnternet ile birlikte artık neredeyse her şirketin internet sitesi mevcuttur. Sizde internet üzerinden firmanın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer mal veya hizmet aldığınız firmanın internet sitesinde varsa sizde olumlu bir kanaat oluşabilir.

Mal veya hizmet aldığınız mükelleflere ödemeleri bankadan yapmanız o malı gerçekten aldığınıza dair bir kanıt olur. Çünkü vergi incelemesi sırasında ortaya çıkmaktadır. Bir diğer ispat şekli, aldığınız malın nakliyesini nasıl sağladığınız hususu ki, malın nakliyesi belgelerle ispatlanabilecek ise olumlu kanaat oluşturabilir.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden mal aldığınız mükelleflerin faal olup olmadıklarına bakabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden vergi levhasını sorgulayabilir, vergi dairesinden de bilgi alabilirsiniz.

Bunların dışında aylık olarak yapılan ba-bs mutabakatlarında karşı firmanın mükellefiyetinin açık olup olmadığı kolayca anlaşılabilecektir.

Sahte belge kullanma cezası nedir, belgenin sahte olduğu anlaşılırsa nasıl bir yöntem izlenmelidir?

Bilerek Sahte belge kullanma fiili için, VUK'un 359'uncu maddesine göre 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası mevcuttur. Ayrıca ziyaa uğratılan vergi nedeniyle 3 kat tutarında vergi ziyaı cezası kesilmektedir. Bununla birlikte mükellef kesilen vergi ve cezalar için tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşmadan yararlanamayacaktır.

Bazı mükellefler gerçekten farkına varmadan sahte belge kullanabiliyorlar. Böyle bir durumda yine bahsi geçen cezalar ve durumlarla mı karşı karşıya kalacaklardır ? Bunun ayırımı vergi inceleme işlemleri sırasında yapılmaktadırlar. Vergi inceleme sorumlularında belgenin bilinmeden kullandığı yönünde bir görüş oluşursa; o zaman ziyaa uğratılan vergi için tek kat vergi ziyaı cezası kesiliyor ve mükellefler uzlaşmadan yararlanabilmektedirler.

Sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge öngörüsü uyandıran belgeler ile karşılaşıldığında Mali Müşavir ile irtibata geçmek, bu tür belgeler muhasebe kayıtlarına geçtikten sonra anlaşılması durumunda ise VUK’nun 371’inci maddesi pişmanlık hükümlerinden yararlanılmak suretiyle sahte belgenin kayıtlardan çıkarılması ve hatanın düzeltilmesi en doğru yaklaşım olacaktır.

Yorum Yap


Gelen Yorumlar

ebru

eprucan7070@gmail.com Cevapla

muhasebe konusunda pek bi bilgim yok ama makale sayesinde sahte belge yani naylon fatura hakkında bilgi edindim çok teşekkür ediyorum

Abdullah yiğit

abdullahyigit1@hotmail.com Cevapla

Naylon fatura nedir? Nasıl anlaşılır? gibi konularda bilgi sahibi oldum bu makale ile çok faydalı bir yazı