21 2019

Muhasebe Şirketler Açisindan Hangi Konularda Vazgecilmezdir?

Şirketlerin hem şu anki durumlarının hem de gelecekteki hareketlerinin öngörülüp planlanması bakımından oldukça önemli bir rol oynayan muhasebe, geleceğe dair akıllı yatırımların ve eylemlerin yapılması bakımından büyük önem taşıyor. Bu sebepten dolayı bu bölümün her bir firma için hayati önem taşıdığı gerçeğini kabul etmek gerekiyor. Muhasebe, şirketler açısından hangi konularda vazgeçilmezdir sorusuna en iyi cevapları bu yazıda bulabilirsiniz.

GEÇMİŞ ZAMANLARDAN BERİ İHTİYAÇ DUYULAN BİR ALAN

Muhasebe, Eski Mısır Uygarlığı zamanından Babil Uygarlığına kadar uzanan bir geçmişe sahip. Tarihin ilk medeniyetlerinde ortaya çıkmış olan bu alanın ne kadar önemli olduğunu daha fazla vurgulamaya gerek yok. Takas ile yapılan alışverişlerden paranın ilk bulunduğu zamana dek uzanan bir yolculukta karşımıza çıkan ve büyük bir gereksinim olan bu alanın her bir firma için önemi oldukça büyük.

Herhangi bir işletme içerisinde gerçekleşen her türlü mali eyleme ve gelişmeye bakan muhasebecilik alanı işletmelerin daha iyi ilerlemesi bakımından önem arz ediyor. Firmaların dönemsel getirilerini ve götürülerini kontrol eden ve bundan yola çıkarak gerekli planları yapan bu alanın eski çağlardan günümüze dek devam etmesinin sebebi de tüm bu ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır.

BİR ŞİRKET İÇİN BELGELEME VE RAPORLAMANIN ÖNEMİ

Muhasebe, her türlü hizmeti vermekte olan büyük ya da küçük şirketlerin hem devlete karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmesinde aktif rol oynar hem de şirketin gelişimi için ihtiyaç duyulan raporları düzenler.

Mali müşavirlik, firma için elzem olan ve işlerin düzenli yürümesi için gerek duyulan belgelerin düzenlenmesini sağlar. Bu tip belgeler devlete karşı yerine getirilmesi gereken durumlara ait olduğu gibi firma ve müşteri arasında oluşturulan belgeleri ve firmanın dönemlik aktivitelerini ortaya koyan belgeler de olabilir. Bu tip belgelerin düzenli bir şekilde tutulması şirket bazlı karışıklıkların önüne geçer ve bazı zamanlarda şirketi yasal olarak da korumaya alabilir. Bunun yanı sıra firma ve müşteri arasındaki şeffaflığın sağlanmasında da önem teşkil eder.

Raporlama yapılmasının önemi ise yukarıda da bahsedildiği gibi şirketin bir adım ileriye sıçramasına olanak sağlamak ve şirketin ileriye dönük eylem planını oluşturmaya yönelik somut ve akılcı kanıtlar sunmak olarak tasvir edilebilir. İşte tüm bu elzem işler başarılı bir muhasebe yönetimi sayesinde gerçekleştirilmektedir.

KAYIT EDİLMEYEN MALİ EYLEMLER İLERİDE BÜYÜK SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR

Mali müşavirlik şeffaf ve kayıt altında tutulan bir ekonomik eylemin sağlanması bakımından başrolde yer alıyor. Elbette bazı firmalar bu duruma ihtiyaç duymadan kendi şirket içi eylemlerini yanlış ve asılsız raporlarla sunmayı tercih edebiliyor fakat bu durum firmanın geleceği bakımından büyük tehlikeler taşıyor. Kayıt dışı lanse edilen ekonomik faaliyetler anlık olarak zararsız gibi gözükse de şirketin ileriki mali eylemlerinin yanlış adımlar atılması neticesinde hüsranla sonuçlanmasına yol açabiliyor.

Bazı firma sahipleri vergi ve sigorta primlerinden kar edebilmek için kayıt dışı faaliyetler yürütmeyi tercih edebiliyorlar. Bu durum şirket sahiplerine minik kar ve kazanç elde etmiş olma hissini bahşetse de şirketin dönem sonu raporlarında böyle bir haksız yola başvurulduğu ortaya çıkabiliyor. Üstelik şirket faaliyetleri ve gelir arasında da büyük bir dengesizlik oluşabiliyor. Kayıt dışı ekonomi ve yanlış lanse edilmiş mali eylemler pek çok güçlü gibi görünen büyük firmaların sonunu getirmiştir. Ekonomi tarihinde yanlış raporlama ve kayıt dışı ekonomik eyleme başvurup sonu hüsranla biten çok fazla güçlü firma vardır ve bu firmalar gerek kendi hazin sonlarını hazırlamış gerekse de müşterilerini mağdur etmiştir. Tüm bu sebepler yüzünden muhasebe, şirketler açısından büyük önem taşımakta ve mutlaka başvurulması gereken bir hizmet olmaktadır.

Yorum Yap


Gelen Yorumlar