28 2019

Varlık Barışı Hakkında Bilinmesi Gerekli Tüm Detaylar

2019 ayının Temmuz ayında getirilen uzatma kanunu neticesinde Varlık Barışı uygulamasında yeniliklere gidildi. Ekonomi temelli bir torba yasanın duyurulması sonucunda bu uygulama hakkında da çeşitli değişiklikler yapıldı. Türkiye vatandaşlarının yurtdışında bulunan birikimlerini ya da varlıklarını ilgilendiren bu uygulama sayesinde varlıkların ülkemize getirilmesinin yolu kolaylaşmış olacak. Yurtdışında elde edilen sermaye araçları, ülkemiz vatandaşları tarafından Türkiye’ye hukuka dayalı bir şekilde kolayca getirilebilecek. Varlık Barışı hakkında tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

VARLIK BARIŞI NEDİR VE GETİRİSİ NELERDİR?

Varlık Barışı, Türkiye vatandaşları tarafından yurtdışındaki herhangi bir ülkede edinilmiş olan sermayelerin ülkemize legal bir şekilde girişinin sağlanması durumudur. Bu işlemler için çeşitli düzenlemeler getirilmiş ve tüm bu sermayelerin ülkemize girişi kolaylaştırılmıştır. Yapılan yeni düzenlemeler sayesinde uygulamanın süresi uzatılmış ve sermayeler üzerinde herhangi bir vergi uygulamasının yer almaması kararlaştırılmıştır. Böylece yurtdışında varlıkları bulunan vatandaşlarımız hiçbir ekstra vergi ödemek durumunda kalmadan bu varlıkları ülkemize getirebileceklerdir.

Bu düzenleme sayesinde altın, döviz, hisse senedi, para ya da menkul kıymetler gibi her türlü sermaye araçları ülkemize sorunsuz bir şekilde getirilebilecek. Bu da gerek Türkiye ekonomisi için gerekse de yurtdışında mal varlığı bulunan yurttaşlarımız için kazançlı bir durum olacaktır. Bu uygulama sayesinde ülke ekonomisine sermaye girişi sağlanabilecek ve ekonomik kalkınmanın gelişimi için önemli bir adım atılmış olacaktır.

VARLIK BARIŞI KAPSAMINDA HAZIRLANAN ESASLAR NELERDİR?

Varlık Barışı, yukarıda da belirtildiği gibi ülke ekonomisine katkı sağlayan bir düzenlemedir. Bu düzenleme kapsamında bazı esaslar belirlenmiş olunup ilgililere sunulmuştur.

-          Yurtdışında mal varlığı bulunan kişilerin varlıklarını Türkiye ekonomisine katkı sağlamak adına ülkemize getirmeleri hususunda pek çok kolaylıklar sağlanmıştır.

-          Bu uygulama kapsamında varlıklarını yurtdışı ülkelerinden Türkiye’ye getirmek isteyen kişilerden yalnızca %1 oranında bir vergi alınacaktır. Oldukça sembolik olan bu vergi oranı sayesinde varlıkların ülkemize girişi daha da kolay bir hale gelmiştir.

-          Uygulama kapsamında bildirilen varlıkların ülkemize getirilmesinde alınacak olan %1 oranındaki verginin zamanında ödenmesi durumunda ve varlıkların en fazla 3 ay içerisinde ülkemize getirilmesi halinde varlıklar hakkında herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

VARLIK BARIŞI UYGULAMASINDAN FAYDALANMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Varlık Barışı, yurtdışında sermayesi bulunan gerek yabancı gerekse de Türk her kişi için uygulamaya konulabiliyor. Bu hususta dikkat edilmesi gereken tek nokta ise kişilerin ya da firmaların tamamen gerçek olmasıdır. Her ne kadar Türkiye vatandaşlarının faydalanması bakımından ortaya konulan bir uygulama olarak gözükse de Varlık Barışı sayesinde yabancı ülkelerin vatandaşları da ülkemize varlıklarını taşıma hakkına sahip olabilirler.

Bu hususta uygulanan bir diğer esas da yukarıda da belirtildiği gibi beyan edilen varlıkların en fazla 3 ay gibi bir süre zarfında Türkiye’ye getirilmiş olmasıdır. Bu konuda sıkça sorulan sorulardan biri de yurtdışında elde edilen varlıkların alındığı tarihin bir etkisi olup olmadığıdır. Bu yeni uygulama kapsamında yurtdışı ülkelerinde elde edilen varlıkların ne zaman alındığı ile ilgili herhangi bir kısıtlama da bulunmamaktadır.

Varlıkların ülkemize getirilmesi aşamasında banka ya da diğer aracı kurumlardan faydalanmak mümkün kılınıyor. Bu sayede taşınabilen malların ülkemizde yer alan bankalara transfer edilmesi gerekiyor. Taşınmaz mallar içinse aracı kurumlara belirtilen süre zarfında bilgilendirme yapılması gerekiyor. Üstelik tüm bunların yanı sıra taşınmaz malların uygulama tarihleri içerisinde paraya dönüştürülerek ülkemize girişinin yapılması da mümkündür.

Bahsi geçen %1 oranındaki verginin gereken zamanda ödenmemesi halinde kişilerden ya da şirketlerden gecikme zammı uygulaması ile vergi tahsisi yapılacaktır. Bunun yanı sıra uygulamaya katılan her kişinin ödemiş olduğu vergiler hiçbir şekilde geri iade edilmeyecektir.

VARLIK BARIŞI UYGULAMASINDAN FAYDALANMAK İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

Varlık Barışı uygulaması verilen kararlar neticesinde 2019 yılının Temmuz ayında çeşitli düzenlemeler ve iyileştirmeler ile yeniden yürürlüğe konulmuştur. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar kapsamında da bu uygulamanın şimdilik 6 aylık bir süre zarfına yayılması planlanmıştır.

Bu belirtilen süre zarfında gerek yabancı gerekse de yerli yatırımcıların sermayelerini ülkemize taşımaları mümkündür. Şimdilik belirtilen süre 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecektir. 6 aylık bir süreyi kapsayan bu uygulamanın 2020 yılları içerisinde de uygulamada kalıp kalmayacağı henüz kesinleşmemiştir. Bu yüzden uygulamadan faydalanmak isteyenler için son tarih 31 Aralık olarak belirlenmiştir.


Yorum Yap


Gelen Yorumlar