02 Şubat 2019

Şirketler İçin E-Dönüşüm Kapsamında Bilinmesi Gerekenler

E Dönüşüm sistemleri ülkemizde 2000 yılından bu yana hayata geçirilmiş, teknoloji çağına uygun tasarlanmış işlemler bütünüdür.

Klasik faturalandırma işlemlerinin, elektronik olarak sisteme giriş ve çıkışlarının sağlanması ilk etapta sadece özel sektörde kullanılmaktaydı. İnternet kullanımının artması ile özel işletmelerin devlet ile yaptığı işlemler sırasıyla elektronik ortama taşındı. Özellikle zaman ve kağıt tasarrufu yönü ile hayat kurtarıcı nitelikte olmuştur. Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Hukuku gereği aylık ya da yıllık olarak yapılan muhasebe işlemleri belirli aralıklarla denetlenir. Bu denetleme esnasında muhasebe defterlerinde eksiklik, zayi olma durumu gibi durumlar ortaya çıkabilmekte iken; e-dönüşüm sistemleri sayesinde bu durum tamamen ortadan kaldırılmıştır. Şirketlerin vergi denetimi konusunda rahat bir şekilde sorgulanabilmesi, bütün kayıtlara özellike e-defter ile kısa sürede ulaşılabilmesi sağlanmıştır.

1.     E-Dönüşüm İle İşlemler Artık Çok Kolay

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-Mutabakat, e-Dekont ve buna benzer birçok işlem ile ticari işleyişler hız kazanmış ve karşılıklı bilgi alışverişi bu hıza oranla daha sağlam hale gelmiştir. Klasik faturalandırma yöneteminde kağıt fatura ile düzenleme yapılması, fatura kesen kişinin hızı, bilgisi ve tecrübesine göre ortaya bir verimlilik çıkarmaktaydı.İşlemi yapan personelin yetkinliğine göre fatura kesme süresi uzar ya da kısalır, faturada eksik bir takım bilgiler yer alabilir, el ile düzenleme sebebi ile kesilen fatura ile stok arasında ciddi uyuşmazlıklar ortaya çıkabilirdi. Ancak e-dönüşüm sistemleri sayesinde; bilgisayar kullanan her personelin bilgisi dahilinde, işlemler anında kayıt altına alınarak faturalandırma  işlemi yapılır. E-Dönüşüm sistemlerinin en önemli özelliği işlemde hataya yer olmamasıdır.

Olayı bir de maliyet açısından inceleyecek olursak; özel şirketlerin kağıt fatura basma masrafından da kurtulduğu açıkça görülmektedir. E-fatura ve e-irsaliye düzenlenmesi kağıt tasarrufu konusunda oldukça başarılı bir mali çalışma olmuştur. Çalışma hızı ve verimlilik açısından bakıldığında, şirketler için büyük avantaj sağlamaktadır. Bu durum da şirketin karlılık oranını doğrudan etkilemektedir.

2.     E- Dönüşüm Sistemleri Genel Kullanımı

e-Dönüşüm uygulamalarının tamamı resmi işlem niteliği taşır çünkü:

ü  Vergi Usul Kanunu gereği bir faturada yer alması gereken bütün bilgiler eksiksiz şekilde girilir ve e-fatura ancak bu şekilde hazırlanır.

ü  e-Defter ve diğer elektronik işlemler tarafların imzası ile kayıt altına alınarak elektronik ortamda yapılan bu işlemlerin kaynağının doğruluğu ve değiştirilmezliği kabul edilir. Taraflar bu noktada sorumluluklarını üzerlerine alırlar ve anlaşmazlık vuku bulması halinde attıkları imza hatırlatılır.

 

3.     E-Dönüşüm İşlemleri Şirketlere Ne Gibi Kolaylıklar Sağlar

e- Arşiv, e- Fatura ya da e-Defter gibi uygulamalar ilk önce işletmelerde işlem hızını etkiler. Elektronik ortamda muhasebe işlemlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yapılması ciddi bir kullanım kolaylığıdır. İşletmeye ait aylık muhasebe girdi çıktılarının elektronik ortamda kontrol edilmesi de bu şekilde hız kazanmaktadır.

Klasik yöntemle yapılan faturalandırma işlemlerinde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde faturaların kaybolması, kayda geçmeyen fatura varlığı, kesilen faturalar ile stok tutarsızlığı gibi durumlar söz konusu olabiliyordu. Ancak e-dönüşüm sistemleri sayesinde bu olay tamamen ortadan kaldırılmış ve güvenli bir muhasebeleştirme işlemi ortaya konulmuştur. Bilhassa; aylık olarak fatura kesim miktarı yüksek olan şirketlerde kullanımı takip ve kullanım açısından oldukça önemlidir.

e-Dönüşüm sistemleri, işletmelerin eski dönemlere ait muhasebe kayıtlarına ulaşması noktasında oldukça hızlı sonuca ulaştırır. Arama yapılan döneme ait her bilgi açıkça karşınızda yer alacaktır. Bilginin silinmesi, kaybolması gibi durumlar asla söz konusu değildir.

Faturalandırma işleminde bir diğer husus faturanın ilgiliye ulaştırılmasıdır. Özellikle e-fatura işlemi ile, kesilen faturada yer alan bilgiler ışığında işlem onaylandıktan sonra sistem üzerinde faturanın gönderimi sağlanır. Bu faturanın ilgilisine ulaşmama ya da ulaşma esnasında zayi olma gibi bir durum söz konusu asla değildir.

4.     E-Dönüşüm İle İşlem Yapabilmek İçin Alınan Yükümlülükler

e-Dönüşüm hizmetlerinden yararlanabilmeniz için öncelikle entegratör bir firma ile anlaşarak sistem kurulumunuzu yaptırmanız gerekmektedir. Yapılan giriş işlemi GİB’ na bildirilir. Ancak gerekli entegre işleminin yapılabilmesi için şirkete ait sistemin e- dönüşüm sistemi ile uyumlu olması gerekmektedir. Ancak ve ancak GİB’ nın vereceği onay ile bu işlem yürürlüğe girebilir. Bu nedenle entegrasyon işlemini güvenilir bir entegratör ile yapmanız işleriniz için ayrı bir kolaylık sağlayacaktır.

5.     E-Dönüşüm Sistemi Hangi Şartlarda Zorunludur

Ø  Şirket internet üzerinden hizmet sağlayıcısı ya da satıcısı ise

Ø  ÖTV  konusunda 2019 yılında mükellefi haline gelinmiş ise

Ø  Şirketin yıllık cirosu, 5 Milyon TL ve üzerinde satış rakamını 2018 yılında görmüş ise e-dönüşüm kullanımı zorunlu hale gelir.


Yorum Yap


Gelen Yorumlar