16 2021

İş Kurmak İsteyenler İçin 7 Soruda Vergi Rehberi

İş Kurmak İsteyenler İçin 7 Soruda Vergi Rehberi

İş kurmak isteyenler ve bu konuda tecrübesi bulunmayanlar için hazırladığımız bu vergi rehberi içerisinde zihninizi kurcalayan 7 soruya yanıt vermek istiyoruz.

1. İşletmem Açıldıktan Sonra Hangi Vergileri Ödemek İle Mükellefim?

Hangi tür işletme kaydı oluşturulmuş olursa olsun ödemek ile yükümlü olunan vergi türleri bulunmaktadır. Pek çok yeni şirket kuran ya da kurmak isteyen kişi ödemek ile mükellef olduğu vergiler hakkında bilgi almak ister. Bu adımda size kısaca bu vergiler hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Damga Vergisi

İşletmenin kuruluş anından başlayarak kira kontratı, hizmet sözleşmesi gibi pek çok belge damga vergisine tabidir. Damga vergisi aylık olarak beyan edilerek ödenen bir vergi türüdür. Damga vergisi beyan süresi ayın 23’üne kadar olup son ödeme tarihi ise 26.’sına kadardır.

KDV Beyannamesi

İş kurmak isteyenler için aylık olarak düzenlenen bir vergi türü de KDV beyannamesidir. Aylık bir önceki aya ait alış ve satış faturalarının KDV tutarları için beyanname düzenlenmesi gerekmektedir. Ödediğiniz KDV tutarının fazla olması durumunda bir sonraki aya KDV alacağınız devir olur. Tahsil ettiğiniz KDV tutarı fazla ise ayın 24’üne kadar KDV beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Muhtasar Beyanname

10 Kişi altında işçi çalıştıran işletmelerin talep etmesi halinde 3 ayda bir ödenebilen ancak genelde aylık olarak beyanname verilerek ödenmesi gereken bir vergide muhtasar olmaktadır. Muhtasar beyannamesi içerisinde çalışan işçilerden, kira ödemesinden kesinti yapılan gelir vergisi gibi tutarlar dışında serbest meslek hizmetleri için yaptıkları ödemeler muhtasar beyannamesi içerisinde yer alır. Muhtasar beyannamesinde AGİ düşümü yapılarak kalan tutarın her ayın 23’üne kadar beyanname düzenlenerek bildirilmesi ve 26’sına kadarda ödenmesi beklenmektedir.

Geçici Vergi Beyannamesi

3 Aylık dönemler halinde verilen geçici vergi beyannamesi şirketlerin elde ettikleri kar / zarar durumuna göre değişmektedir.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Gelir vergisine tabii olan işletmelerin yıllık olarak ödemesi gereken bir vergi türüdür. Önceki yıla ait düzenlenen bu vergi içerisinden geçici vergi için ödenen tutarlar düşülür. 25 Mart tarihinde kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesinin Mart ile Temmuz aylarında ödenmek üzere 2 taksit ile ödenmesi beklenir.

İş kurmak isteyenler için belirli düzende beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergiler bunlardır. Bunların dışında elbette ki farklı formlar ve bildirimler de yapılması gerekmektedir.

BA ve BS Formları

KDV öncesi tutarın 5 Bin TL üzerinde olduğu alım ya da satım formları için BA ve BS formları düzenlenmesi zorunludur. Her ay sonuna kadar bir önceki ayın BA ve BS formu bildirimleri yapılması gerekmektedir.

Özel İletişim Vergisi

Alış ya da satışa konu olan hizmetler üzerinde özel iletişim vergisi de mevcut ise işletmelerin aylık özel iletişim vergisi beyan etmesi ve ödemesi gereklidir.

SGK Hizmet Bildirgesi

İşletme de çalışan işçilerin hizmet bildirimleri her ayın 23’üne kadar SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. SGK ödemesi ise ay sonuna kadar yapılması gereklidir.

İş kurmak isteyenler için oldukça fazla beyanname ve vergi çeşidi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdide kafanıza takılan tüm bu ödemekle yükümlü olduğunuz vergi türlerini daha detaylı olarak inceleyelim.

2.  Stopaj (Muhtasar) Beyanname Nasıl Hazırlanır? Hangi Tür Kesintileri İçerir?  Ödeme Vadesi Nedir?

Muhtasar beyannamenin aylık olarak düzenleniyor olması ve aynı ay ödemesinin yapılması önemlidir. Ancak 10 kişiden az çalışanı bulunan işletmeler vergi dairesine bildirim yaparak 3 ayda bir stopaj bildirimini düzenleyebilirler.

Muhtasar beyannamesi içerisinde çeşitli hizmet kalemleri yer alır. Örneğin işletmenizin mülkü size ait değil ise kira kontratı olmalı ve stopaj ödemeniz gerekir. Kira kontratı dışında çalışanlarınızdan kesinti yaptığınız gelir vergisi tutarları, serbest meslek hizmetleri için yapmış olduğunuz ödemeler muhtasar beyannamesinde yer almalıdır. Serbest meslek ödemeleri muhasebe, avukatlık, danışmanlık gibi hizmetler olabilir.

Muhtasar beyannamesi her ay 26’sı akşamına kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Varsa Asgari geçim indirimi tutarları düşülür ve aynı ayın 26’sında ödenmesi istenir.

3.  Katma Değer Vergisi Beyannamesi Nasıl Hesaplanır, Hangi Bilgileri İçerir, Ödeme Vadesi Nedir?

Aylık olarak düzenlenen ve aylık olarak ödenmesi beklenen bir diğer vergi de Katma Değer Vergisi- KDV olmaktadır. Ticari faaliyetleriniz içerisinde almış olduğunuz ya da kesmiş olduğunuz faturalar üzerinde KDV tahakkuk ettirilir. %1, 8 ve 18 oranlarında 3 adet KDV bulunmaktadır.

İster hizmet isterse mal alış ya da satışlarında ortaya çıkan bu KDV’nin her ayın 26’ sı akşamına kadar KDV beyannamesi verilmesi zorunludur. Tahsil edilen KDV tutarının fazla olması durumunda KDV ödemesi beyanname sonrası 26’sına kadar ödenmelidir. Devreden KDV çıkması halinde ise bir sonraki ayın KDV beyannamesine aktarımı yapılır.

4.  (Peşin)Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır, Hangi Bilgileri İçerir, Ödeme Vadesi Nedir? Geçici Vergileri Yıllık Gelir Vergisinden Düşebilir Miyiz?

Hesaplanan kar/ zarar tablosunda işletmeniz kar etmiş ise geçici vergi hesaplaması yapılması ve bunun beyan edilmesi gerekmektedir. 3 aylık dönemler halinde beyan edilen geçici vergi tutarı gelir vergisi mükellefleri için % 15 iken kurumlar vergisi mükellefleri için ise % 20 olarak hesaplanır. Peşin vergi olarak da bilinen geçici vergi 3’er aylık dönemden sonraki 2. ayda beyan edilir ve ödemesi de beyandan sonra yapılır.

Kısa bir örnek ile açıklamak gerekirse; nisan, mayıs ve haziran dönemini içeren geçici vergi beyannamesi ağustos ayının 17’si akşamına kadar verilmek zorunda olup 17’si akşamına kadarda ödemesinin yapılması gereklidir. Ödenen geçici vergi tutarları ise yıllık gelir vergisinden mutlaka mahsup edilmelidir.

 

5.   Gelir - Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılında Nedir? Nasıl Hesaplanır? Yılın Hangi Ayında Gelir Ve Kurumlar Vergisi Gönderilir?

Gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamesini kar/zarar tablosu eşliğinde sunması gerekmektedir. Önceki yıla ait olarak hazırlanacak olan bu beyannamenin mart ayının 25’ine kadar verilmesi zorunludur. Beyanname sonrası ödeme ise, ilk taksiti 31 Mart akşamına, ikinci taksiti ise 31 Temmuz kadar yapılmalıdır.

2021 Gelir vergisi oranları ise elde edilen gelir matrahına göre % 15 ile % 35 arasında dilimler halinde hesaplanmaktadır. Yapılan hesaplama sonrası yıl içerisinde ödenen geçici gelir vergisi tutarları düşürülür.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan etmesi gereken ise yıllık kurumlar vergisi beyannamesi olmaktadır. Yıllık kar veya zarar durumları üzerinden alınacak olan 2021 kurumlar vergisi oranı ise % 22 olmaktadır. Ödenmiş olan geçici vergi tutarlarının mahsubu yapılarak 25 Nisana kadar beyanı ve Nisan sonuna kadar ödemesinin yapılması gereklidir.

6.    Damga Vergisi Konusu Nedir? Hangi Tür Evraklar Damga Vergisini Tabidir? Ödeme Vadesi Nedir?

İşletmeniz için hemen hemen almış olduğunuz her hizmet sözleşmesinde damga vergisi bulunmaktadır. Kurumlar ya da işletmeler tarafından düzenlenen kira kontratları, muhasebe, avukatlık ya da danışmanlık sözleşmeleri gibi imzalı ve yazılı tüm sözleşmeler damga vergisine tabii olup çok cüzi miktara sahip en düşük vergi sınıfında yer alır. Aylık olarak 23’ü akşamına kadar damga vergisi beyannamesi verilmesi gerektiği gibi 26 akşamına kadarda ödenmesi gerekir.

7.  Beyannameler Gönderilmez İse Para Cezası İle Karşılaşır Mıyım?

2021 Beyanname vermeme cezası var mı sorusunun yanıtı da 3 çeşit ceza uygulaması bulunduğu yönündedir.  Beyanname gönderilmez ise işletmenin sınıfına göre özel usulsüzlük cezası, vergi cezası ve kaçakçılık cezası isimleri ile ceza uygulamaları mevcuttur. Bu sebeple süreçleri düzenli olarak takip etmek gerekir.


Yorum Yap


Gelen Yorumlar

Ali kızmaz

alikizmaz19841@gmail.com Cevapla

İş kurmak istemiştim her konuda destek oldular bananecilik asla yapmadılar eksiksik hazırladılar bizi kendilerine teşekkür ü borç bilirim kesinlikle tavsiye ederim

Ali kızmaz

alikizmaz19841@gmail.com Cevapla

İş kurmak istemiştim her konuda destek oldular bananecilik asla yapmadılar eksiksik hazırladılar bizi kendilerine teşekkür ü borç bilirim kesinlikle tavsiye ederim

Gelen Cevaplar

İSMAİL ERDEM OK

ismailok@izmirmalimusavirlik.net

Rica ederim, kolaylıklar dilerim

Demet çongara

demetcongara@gmail.com Cevapla

En çok merak ettiğim ve üzerinde en çok araştırma yaptığım konular bende bir maliye mezunu öğrencisi olarak verdiğiniz bu detaylı bilgiler için çok teşekkür ederim

Sedef Akhisarlı

s.akhisarli93@gmail.com Cevapla

Neredeyse tüm merak ettiğim konular hakkında ayrıntılara değinerek yanıt vermişsiniz. Harikasınız, çok teşekkür ederim.