08 Ağustos 2017

Teknoparklar Sizleri Çağırıyor !

Yatırımcıların yeni gözdesi teknoloji geliştirme bölgeleri “TEKNOPARK”lar. Başta kurumlar vergisi (KV) ve gelir vergisi (GV) istisnaları olmak üzere bölgelerde yapılan bazı faaliyetlerin Katma Değer Vergisi (KDV)’ nden istisna edilmesi ve sigorta primi işveren payının yarısının 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanması, yatırımcıları teknoparklara yöneltiyor.

İzmir, teknoparklar kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde DEPARK, Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde IZTEKGEB, İzmir Üniversitesi bünyesinde İZMİR BİLİMPARK, 10 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bakanlar kurulu kararı ile yer tahsisi yapılan Ege Üniversitesi bünyesinde kurulacak EGE TEKNOPARK olmak üzere 4 teknoloji geliştirme bölgesi var. Ayrıca, Katip Çelebi Üniversitesi de teknopark kurma çalışmalarını tamamladı.

Bir zamanlar serbest bölgelere de çok fazla ilgi vardı. Herkes gidip bir şirket kurdu ya da şube açtı ve yüksek oranda karlar elde edip hiç vergi ödemeden ciddi kazanç sağladılar. Daha sonra, her zaman olduğu gibi Maliye gözünü serbest bölgelerdeki vergi kayıplarına dikti ve incelemeler başlattı. Şirketler çok ciddi vergi ve vergi cezaları ödemek zorunda kaldılar. Ancak, şirketler teknopark faaliyetlerini ve vergi planlamalarını doğru yapamazlarsa ileriki süreçlerde vergisel riskler kaçınılmaz olacaktır.

Teknoparkların genel avantajları;

Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir,

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilir,

Öğretim elemanları üniversite yönetim kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilir,

Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır,

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır,

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem ve veri yönetimi iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır,

5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanun ile ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin, bu kapsamdaki çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının yarısı 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı Bütçesine konulan ödenekten karşılanacaktır.

Şirketlerin istisnadan yararlanabilmelerinin şartı;

Kanunla belirlenen teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstermeleri,

Kazancın bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetinden elde edilmesi,

Bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazançların ayrımın yapılabilmesi gerekmektedir.Dikkat edilirse bölge içindeki bütün faaliyetler değil yalnızca yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden istisnadır. Bu nedenle faaliyet alanlarının tanım ve kapsamı önem arz etmektedir.Ayrıca, Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden istisna iken KDV’den istisna değildir. Örnek vermek gerekirse, bölgede üretilse dahi oyun programları, network uygulamaları gibi yazılımların teslimi KDV’li olacaktır.Teknoloji geliştirme bölgelerine sağlanan teşviklerden faydalanabilmek için bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazançların ayrımının yapılması ve ürün tanımının da istisna kapsamında olması gerekiyor. Aksi takdirde teşvikten faydalanmak bir yana cezalı durma düşebilirsiniz.

Yorum Yap


Gelen Yorumlar