FAYDALI BİLGİLER

2020 yılı gelirlerine uygulanan gelir vergisi tarifesi

Ücretliler İçin Uygulanacak 2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

22.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası

Yüzde 20

180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası

Yüzde 27

600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL, fazlası

Yüzde 35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL, fazlası Yüzde 40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

22.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası

Yüzde 20

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası

Yüzde 27

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, fazlası

Yüzde 35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası Yüzde 40