Şirket Nevi Değişiklikleri ve Ticaret Sicil İşlemleri


Küreselleşme ile birlikte artan rekabet, firmaların yaşam mücadelelerini gün geçtikçe zorlaştırıyor ve firmalar için ayakta kalabilmek, bir takım stratejik kararların doğru zamanda ve doğru biçimde uygulanabilmesine bağlı hale gelmektedir. Bu noktada da stratejik yönetim becerisi ön plana çıkmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunun hayata geçmesiyle ile de şirketlerin büyük bir kısmının ortaklık yapılarını revize etme gereklilikleri doğacaktır.

Ana Sözleşme Tanzim ve Tadilleri, Şirket Kuruluşları & Birleşmeleri & Devralmaları & Tasfiyelerindeki Ticaret Sicil işlemlerinin ve vergisel süreçlerin takibi ve ayrıca mevzuat aşamalarında gerekli desteği verebilme anlamında çalışmalar yapmakta ve sizlere en iyi hizmeti verme ve destek sağlama bilinci içerisinde hareket etmekteyiz.

  • Ana Sözleşme Tanzim ve Tadilleri
  • Şirket Kuruluşları & Birleşmeleri & Devralmaları & Tasfiyeleri
  • Hisse Devri İşlemleri
  • Sermaye Artırımı - Azaltımı
  • Adres Değişikliği
  • Genel Kurullar
  • Müdür Atamaları (Yetki Devri - İptali)

 

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ