08 Ağustos 2017

Sorularınız - Cevaplarımız - 1

Limited şirket ortağıyım başka firmada çalışır isem bağkurluluğum devam eder mi ?
Yoksa Ssk’lı olabilir miyim ?

Şirket ortaklarının, hem 4/A'lı (SSK) hem de 4/B'li (Bağ-Kur) olacak şekilde kanun kapsamına girmeleri durumunda, 6111 sayılı Torba Kanun'un yürürlüğe girdiği 1 Mart 2011 tarihine kadar olan düzenlemede önce başlayan sigortalılık esas alınıyordu. Yani 4/A (SSK) ile başlayan sigortalılıkları varsa, daha sonra şirket ortağı olsalar dahi 4/A (SSK)'lı olarak devam ediyorlardı. Ancak bu 4/A’lılık (SSK) durumu, sadece, herhangi bir kesinti olmaması halinde devam ediyor, kesinti olması durumunda 4/B’lilik (Bağ-Kur) devreye giriyordu. Diğer yandan, 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere daha önce başlamış olma kuralı da kaldırılarak 4/A kapsamındaki sigortalılığa öncelik verildi. Yani 4/A sigortalılığının önceliği ilkesi getirildi.Sorunuzun cevabına gelince, şirket ortaklığı durumunuz devam etse bile, başka bir firmada çalışmanız durumunda 4/A’lı (SSK) lı olabilme durumunuz mümkündür.

Serbest meslek mensubu mimarlık ofisi sahibiyim, işlerim için kullandığım özel aracımın yakıt ve bakım masraflarını gider olarak yazabilme hakkım var mıdır ?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun "Mesleki Giderler" başlıklı 68’inci maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinde hangi giderlerin hâsılattan indirilebileceği belirtilmiş, mezkur maddenin (4) numaralı bendinde de mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca konuyla ilgili olarak, 221 seri numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde de açıklamalara yer verilmiş olup, "Binek Otomobillerinin Amortismanları ve Giderleri" başlıklı 4.2.bölümünde, 34. Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin 10 numaralı bendinde yapılan değişiklik ile 1.1.1999 tarihinden itibaren serbest meslek erbabı, envantere dahil olan binek otomobillerinin giderlerini ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlarını gider olarak hasılattan indirebileceklerdir.

Sorunuzun cevabına gelince, aracınızın yakıt ve bakım masraflarını gider olarak hasılattan indirilebilmesi için söz konusu binek otomobillerin envantere dahil edilmesi şarttır.

Son iş yerimde bir yıldır ara vermeden Ssk’lı olarak çalışıyorum, 01.12.2012 tarihinde kendi isteğimle işyerinden ayrıldım, ne kadar süre daha sağlık hizmetinden yararlanabilirim?

İşten ayrıldığınız tarihten geriye dönük son bir yıl içinde 90 gün pirim ödemişseniz , 100 gün boyunca kendiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanır. Ek olarak eğer işsizlik sigortasından faydalanıyorsanız; işsizlik sigortası süresince kendiniz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri yine sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Eşim ve ben Ssk’lı olarak ayrı şirketlerde çalışıyoruz, bir çocuğumuz var. Asgari geçim indirimi hesaplamasında çocuk yardımından her ikimizde ayrıca yararlanabilir miyiz ?

Asgari geçim indirimi hesaplamasında çocuk yardımından aynı ailede sadece bir çalışan yararlanabilir.

Yıl içinde brüt maaş üzerinden çalıştığım bir firmadan yine brüt maaş uygulaması olan başka bir firmaya geçeceğim, vergi dilimim sıfırlanacak mıdır? Yoksa aynı vergi diliminden maaşımdan vergi kesilmeye devam mı edilecektir ?

Bir işçi aynı çalışma dönemi içinde olsa dahi bir işyerinden ayrılıp, başka bir işyerinde çalışmaya başlarsa kümülatif gelir vergisi matrahı yeni işverene taşınmaz. Uygulamada farklılıklar söz konusu olsa da konu ile ilgili özelgeler incelendiğinde, vergi dairesinin görüşü de kümülatif gelir vergisi matrahı yeni işverene taşınmayacağı yönündedir.

Yorum Yap


Gelen Yorumlar