08 Ağustos 2017

Yeni Ticaret Kanunu ve Limited Şirketler

Limited Şirketlerde Ortak Sayısı

Yeni Türk Ticaret Kanununun hayatımıza girmesi ile limited şirketler artık tek ortak ile kullanabileceklerdir Şirketle ilgilisi olmayan fakat ortak sayısını tamamlamak için aile fertleri yada tüzel kişi ortakların artık muvazaalı bir şekilde kullanılmasına gerek kalmamıştır, bununla birlikte ortak sayısındaki elli kişilik ile üst sınırlama devam etmektedir.

Limited Şirketlerde Asgari Sermaye

Yeni Türk Ticaret Kanunununa göre limited şirketlerin sermayesi en düşük 10.000 TL olmalıdır. Kuruluş aşamasından önce sermayenin 1/4’ü geriye kalan kısmının ise 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. 01.07.2012 den önce kurulan ve sermayesi 10.000 TL altıda olan limited şirketler de 14 Şubat 2014 tarihine kadar sermayelerini 10.000 TL veya daha yukarıya çekmek zorundadırlar.

Limited Şirketlerde Yönetim ve Temsil

Limited şirketlerde yetkili organ genel kuruldur. Tek kişilik limited şirketlerde ise müdür sıfatına haiz ortak, genel kurulun bütün yetkisine sahiptir. Şirket ortağı olmayan üçüncü kişilerin müdür olarak atanması mümkündür fakat şirket hisselerine sahip olan bir müdür de mutlaka atanmak zorundadır.

Limited Şirketlerde Şirket Müdürlerinin ve Ortakların Kamu Borçlarına Karşı Sorumlulukları

Şirket tarafından ödenmeyen, Şirket Müdüründen de tahsil edilemeyen Vergi ve SGK prim borçlarından (kamu borçları) dolayı şirket ortakları, hisseleri oranında “tüm mal varlığıyla sorumluluk altındadır. Anonim şirketlerde ise yönetim kurulu üyesi olmayan şirket ortağı Vergi ve SGK prim borçlarından sorumlu olmayacaktır. Bu noktanın getireceği avantaj ile kurulacak anonim şirket sayısında, artış beklenmektedir.

Yorum Yap


Gelen Yorumlar