02 Şubat 2021

Balçova Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Muhasebe ve mali müşavirlik uzmanlık gerektiren meslek kollarından birisidir. Peki bu meslek dalına mensup olması için hangi şartlar gerekmektedir?

Muhasebe ve mali müşavirlik günümüzde sık tercih edilen meslek kollarından bir tanesidir. Çalışma şartları, sağladığı gelir gibi sebepler bu mesleğin tercih nedenlerini oluşturmaktadır. Liseden itibaren muhasebe konusunda eğitimler verilmeye başlanmaktadır. İlerleyen süreçte de adaylar ilgili sınavlar eşliğinde mali müşavirlik için gereken koşulları sağlayarak bu mesleğe geçiş yapabilmektedirler.

Balçova Muhasebe

Muhasebe günümüzde sık tercih edilen meslek kollarından birisidir. Bu meslek koluna ait olan eğitimler lisede başlamaktadır. Bu eğitimlerin sonucunda 6 yıl süren staj sonucunda adaylar muhasebeci olarak göreve başlayabilirler.

Ayrıca lisans ve ön lisans eğitimleri ile de bu meslek dalında görev alınabilir. Lisans ve ön lisans eğitimlerinden sonra 3 yıllık staj sonucunda adaylar muhasebeci olarak görev alabilirler. Ancak yalnızca eğitim almış olmak bu meslek için yeterli değildir. Muhasebeci olmak isteyen adayların karşılaması gereken bazı şartlar;

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Cezai fiil ehliyeti bulunmaması
 • Kamu memuru olma hakkını yitirmemiş olmak
 • 1 yıldan uzun süre için hüküm giymemiş olmak
 • Mesleki şeref ve onuruna aykırı faaliyette bulunmamış olmak muhasebeci adayının bulundurması gereken koşullardır.

Balçova Muhasebecide Bulunması Gereken Özellikler Nedir?

Muhasebeci olmak için gereken nitelikleri barındıran kişi gerekli eğitim ve donanıma sahip olduğunda bu görev için yeterli bir konuma gelmektedir. Ancak her meslekte olduğu gibi bu mesleği icra edecek kişinin de sahip olması gereken bazı nitelikler bulunmaktadır. Bu nitelikler;

 • Matematiksel işlem kabiliyetinin güçlü olması
 • Disiplinli, düzenli, dikkatli ve sabırlı davranılması
 • Detaylara dikkat etmesi
 • Büro ortamında çalışmaya uyum sağlamalı
 • Ekip çalışması yürütebilme yeteneğine sahip olması bir muhasebeci adayını sektörde ileriye taşıyacak özelliklerdir.

Sahip olunan bu yetenekler sayesinde kişi dahil olduğu meslek grubu içerisinde zorlanmadan görevini sürdürecektir.

Ayrıca muhasebe dalında çalışmak isteyen adaylar farklı eğitim ve kurslar sayesinde de mesleki yeterliliğe erişebilmektedirler. Özellikle muhasebe uygulamaları üzerindeki yetkinlik meslek yaşamlarında kendilerine kolaylık sağlayacaktır.

Balçova Mali Müşavirlik

Mali müşavir ticari işletmelerin muhasebe konusunda ihtiyaç duyduğu tüm işlemleri gerçekleştiren kişidir. Bu kişiler mali müşavir ve serbest mali müşavir olarak iki grupta yer almaktadır.

Mali müşavir bir iş yerinin mali tüm işlemlerini düzenleyen kişidir. Bu kişi;

 • Tüm muhasebe işlemlerini kaydeder
 • Bilanço, gelir tablosu ve mali tablonun düzenlenmesinden sorumludur
 • İlgili işletmenin beyannamelerini hazırlar ve imzalayarak ilgili mercilere iletir
 • İsteğe göre denetim görevini üstlenir
 • Bilirkişi sıfatı ile oluşan sorunlara tanıklık sağlar
 • Bordro hizmeti ile SGK beyanlarını hazırlayabilir.

Bu işlemler bir mali müşavir için öncelik teşkil eden faaliyetlerdir. Peki serbest mali müşavir nedir ne iş yapar?

Serbest mali müşavir bir şirketin mali verilerini analiz etmek, vergi gibi yasal sorumlulukları denetlemek ve mali etkinliğini kayıt altına almakla sorumlu olan kişidir. Peki Serbest mali müşavir hangi görev ve sorumluluklara sahiptir;

 • Gerçekleştirilen mali işlemlerin uygunluğunu denetlemek
 • Bütçeyi ve mali tahminleri düzenlemek
 • Mali durumun analizi yapılarak kar zarar tablosunu ve bilançoyu hazırlamak
 • İlgili işletmelerin gelecekteki konumuna yönelik analiz ve incelemeleri yapmak
 • İşletmenin gelir ve gider tahminlerini yapmak ve buna göre işlemleri analiz etmek
 • Ay sonu kapanışlarını ve yıl sonu kapanışlarını düzenlemek
 • Mali tabloları hazırlayıp yapılan incelemeler ile bütçe ayarlaması yapmak
 • İncelenen hesaplardaki düzensizlikler varsa tespit edilmesi ve düzenlenmesi işlemlerini yürütmek
 • Düzenli aralıklarla yönetim birimi için raporlar düzenlemek ve sunmak
 • Derlenen finansal verileri güvenli biçimde saklamak
 • Mevzuat ve yönetmelikte yapılan güncellemeleri takip etmek
 • İlgili şirketin verilerini üçüncü kişilerle paylaşmamak serbest mali müşavir mesleğini icra eden kişilerin görevleri arasındadır.

Balçova Mali Müşavirlik Nasıl Olunur?

Bir kurum, kuruluş veya işletmenin finansal işlemlerini yürüten mali müşavir gerekli eğitim aşamalarından geçerek bu mesleği icra etmelidir. Peki nasıl mali müşavir olunur?

 • Bankacılık, maliye, işletme, iktisat, kamu yönetimi veya hukuk bölümlerinden mezun olmuş olmak,
 • Eğitimin ardından 3 yıl ilgili kurum ve kuruluşlarda serbest mali müşavir, yeminli mali müşavir, muhasebeci gözetiminde stajını tamamlamış olmak,
 • Staja başlama sınavına girmiş ve başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ayrıca eğitim tamamlandıktan sonraki 2 yıl içerisinde staja başlanmış olması gerekir. Bunu için de staja başlama sınavını başarı ile tamamlamış olmak gerekir.

İzmir Balçova Muhasebe ve Mali Müşavirlik Danışmanlığı

İzmir il sınırları içerisinde hizmet veren firma Balçova ilçesinde de muhasebe ve mali müşavirlik hakkında yeterli donanıma sahiptir.

Balçova ilçesi içerisinde bulunan işletme, şirket, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu mali destek uzman ekip tarafından karşılanmaktadır. Böylece yürütülecek finansal işlemler hızlı biçimde gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda defterlere kaydedilecek verilerin toplanması da pratik bir biçimde yapılacaktır.

Muhasebe ve müşavirlik işlemlerinde kendisini kanıtlayan firma, her işletmenin ihtiyaç duyduğu hizmeti sunmaktadır. Bu sayede şirketin analizleri gerçekleştirilir ve geleceğe yönelik planlamalar hazırlanır.