02 Şubat 2021

Çeşme Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Muhasebe ve mali müşavirlik denildiğinde hepimizin aklına çokça sayı ve faturalar geliyor. Aslında ilk olarak bunların akla gelmesi hiçte anormal değil. Ancak bu iki meslek yalnızca bunlardan mı ibaret?

Her işletme, firma, kurum ya da kuruluş bu iki meslek dalı ile çalışma gereksinimi duyar. Bu birliktelik kurumdan başlayarak tasnif sürecine dek devam eder. Yani bir firma ile ilgili belki de iş verenden daha fazla bilgiye sahip olan kişiler muhasebeci ve mali müşavirlerdir.

Ancak her işletme aynı muhasebe ve mali müşavirlik hizmetinden faydalanamaz. Bunun nedeni iş tanımlarının farklı olmasından kaynaklanır. Farklı meslek dalları ve ihtiyaç duydukları hizmettir. Muhasebeci ve mali müşavirlik görev ve kapsamları da işletmelerin çapına göre belirlenmiştir.

İşletmeye alınacak bir ampulden tutun personel alımına değin her veri bu kişilerin bilgisi dahilinde gerçekleştirilir. İşletmenin varlık ve borçlarının kayıt ve takibi de muhasebe ve mali müşavirlik görev tanımına dahildir. Peki muhasebeci nedir ne iş yapar?

Çeşme Muhasebeci Nedir?

Muhasebeci farklı işletmelerin varlık ve mali kaynaklarının durumunu ve işleyişini izlemekle görevli kişidir. Dolayısıyla bu görev tanımına dahil olan kişiler tüm hesapların analizini, sınıflandırmasını yapmakla yükümlüdür.

Muhasebe dalı ön muhasebe ve serbest muhasebeci şeklinde iki gruba ayrılıyor. Ön muhasebe herhangi bir işletmenin fatura kesimi, tahsilat, stok takibi başta olmak üzere işletme yönetimi için önem taşıyan işlemleri temsil eder. Serbest muhasebeci ise kar zarar tablosu düzenlemek, beyanname belgelerini düzenlemek gibi işlemleri yürüten kişidir.

Bir işletmenin yönteminde en önemli unsurlardan birisi muhasebedir. Dolayısıyla konusunda yetkin bir muhasebeci ile iş birliği içerisinde olmak bir işletme açısından önemlidir. Konusunda yetkin bir muhasebeci ile çalışmak işleyişin düzeni açısından da oldukça önemlidir.

Çeşme Muhasebecinin Görev ve Sorumlulukları Nedir?

Muhasebe bir işletme veya firmanın titizlikle üstlenilmesi gereken bir sorumluluğudur. Çünkü bu departmanın üstlendiği görev ve sorumluluklar işletmenin geleceğine yön verir. Muhasebeci şu görev ve sorumluluklara sahiptir;

 • Kasa, pos ve muhasebe kaydının takibi
 • Stok verilerinin takibi
 • Personel sözleşmesi belgelerini arşivlemek
 • İş birliği içinde olduğu işletmenin vergi beyanname ve ödemelerini takip etmek
 • İşletme kasasının nakit girdi ve çıktılarının belgelerini arşivlemek
 • Sisteme bilgi girişini sağlamak bir muhasebecinin görev ve sorumluluklarını kapsamındadır.

Muhasebeci sahip olduğu görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Dolayısıyla işlemlerini eksiksiz tamamlamalı ve veri girişinde özenli davranmalıdır.

Çeşme Mali Müşavir Nedir?

Mali müşavir gerçek veya tüzel kişilerin hesap bilgileri üzerine işlem yürüten personeldir. Bu kişi ilgili kurum ya da kuruluşun hesaplarını düzenler, analizini yapar, varlık ve borçlarının girişlerini sisteme girer.

Bu kişiler muhasebecilerden farklı olarak daha ziyade şirket bazlı çalışmalar yürütür. Mali müşavirlik iş tanımı muhasebeciden daha geniştir. Dolayısıyla mali müşavirin üstlendiği görev ve sorumluluklar da daha geniş bir kapsama sahiptir.

Çeşme Mali Müşavirin Görev ve Sorumlulukları Nedir?

Özellikle şirketler ve tüzel kişilikler finansal işlemler için görev tanımı itibariyle bir mali müşavir ile çalışmayı tercih ederler. Bu kişiler çalıştıkları konular üzerinde yeterli ve gerekli donanıma sahip olmaları nedeniyle de bu kurum ve kuruluşlara gereken desteği sağlarlar. Mali müşavirin görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir;

 • Vergi iadelerini hazırlamak
 • Muhasebe defteri tutmak
 • Güncel mevzuata göre vergi planlama hizmeti sunmak
 • Bütçe, iş planı, finansal tabloları ve raporlamaları düzenlemek
 • İş ve hesap işleyişini analiz etmek
 • Bordroların yönetimini düzenlemek
 • Gelir ve giderleri kontrol etmek
 • Tutulan kayıtların yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek
 • Finansal bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamak
 • Gerekli kontroller ile finansal güvenliği sağlamak görev ve sorumlularındandır.

İzmir Çeşme’de Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Danışmanlığı

Her işletmenin kurulduğu tarihten itibaren bir muhasebeci ve mali müşavir ile iş ortaklığı sağlaması gerekir. Konusunda uzman kişilerle çalışmak, işleyiş ve mevzuata uygunluk açısından da planlı olunmasını sağlar.

Tutulan kayıtların sıklıkla denetlenmesi ve arşivlenirken özenli davranılması gerekir. Dolayısıyla çalışılan muhasebeci ve mali müşavir ile aynı il sınırları içerisinde bulunmak işleyişin hızlı olması açısından da önem arz etmektedir.

İzmir il sınırları içerisinde danışmanlık hizmeti sunan bir firmadır. Çeşme’de yer alan işletmeler, firma ve şirketler için muhasebe ve mali müşavirlik konusunda gereken danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.