02 Şubat 2021

Urla Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Urla muhasebe ve mali müşavirlik alanlarında oldukça yetkin donanıma sahip danışmanlık hizmeti veren firmaya ev sahipliği yapıyor!

Sizin de işletmeniz için desteğe ihtiyacınız olabilir. Ancak önemli olan konusunda uzman kişiler ile bu süreci ilerletmektir. Muhasebe ve mali müşavirlik konusunda sunulan danışmanlık hizmetimiz ilgili kurum veya kuruluşun ihtiyaçlarına göre şekil almaktadır.

Urla Muhasebe

Muhasebe günümüzde en küçük işletmeden tutun en büyük çaplı şirketlere kadar uzanan bir müşteri portföyüne sahiptir. Bu genişlikte bir alanda hizmet sunulması bu meslek dalına olan iş gücü ihtiyacını da her geçen gün artırmaktadır. Ama muhasebeci nedir ne iş yapar?

Muhasebeci ilgili işletmenin varlık ve borçlarının verilerini toplayan, gerekli analizlerini yapan, işletmeye ait bilgileri arşivleyen kişidir. Bu kişi aynı anda birden fazla işletme ile iş birliği içerisinde olabilir. Bu şekilde iş hacminin artması sağlanır. Ancak bu durum beraberinde iş yoğunluğuna da ortam hazırlar.

Bu işlemleri yürüten kişi yalnız olabileceği gibi bir ekip çalışması ile de işlemler yürütülebilir. Genellikle muhasebe ofisleri birden fazla çalışan ile müşterilerine destek sağlar. İşlemlerin hızlı biçimde çözüme ulaşması ve verilerin toplanmasında kolaylık sağlanması açısından genellikle aynı şehir sınırlarında kişilerle çalışılması önerilmektedir.

Urla Muhasebeci Nasıl Olunur?

Bu meslek koluna dahil olmak için neler yapılmalı peki? Kişilerin sahip olması gereken özel bir yetenek var mı?

Muhasebe dalında görev almak için aslında hesap kitap yapmaya ve düzenlemeye yatkınlığınızın ve ilginizin olması yeterlidir. Bunun dışında gerekli eğitim kurum ve kuruluşlarının sağladığı eğitimler sonucunda siz de muhasebeci olabilirsiniz. Peki muhasebeci olmanın koşulları nelerdir?

 • Muhasebeci olmak için meslek lisesinin muhasebe bölümünü tamamlayarak 6 yıllık staj süresinin tamamlanması gerekir.
 • Alternatif olarak bir lisans veya ön lisans bölümü tamamlandıktan sonra 4 yıllık staj süresini başarı ile tamamlamak yeterli olacaktır.
 • Mesleki eğitimin ardından aranan ilk şart T.C. vatandaşı olunmasıdır.
 • Adli sicil kaydının bulunmaması aranan diğer koşuldur.
 • Maliye, hukuk, iktisat, işletme vb bölümlerden mezun olmuş olması şartı da aranmaktadır.
 • En az 3 yıllık bir staj süresinin tamamlanmış olması gerekir.

Tüm bu şartların yanı sıra adayların Netsis, Ms Office gibi muhasebe programlarını tanıması ve kullanması da bir avantaj oluşturur.

Urla Mali Müşavirlik

Mali müşavirlik konuya hakim olmayan kişiler tarafından muhasebeci olmakla eş değer gibi görünebilir. Alan ve görev bakımından benzerlikleri olsa da bu iki meslek dalı birbirlerinden pek çok noktada ayrılırlar.

Öncelikle mali müşavirlik daha geniş yetki ve bilgi donanımı demektir. Bu nedenle de bu göreve başlamadan önce adayların muhasebe hakkında yeterli donanıma sahip olması beklenir. Ardından kurum sınavlarına katılım sağlayarak bireyler mali müşavirlik alanına giriş yapma hakkı kazanabilirler.

 

Herhangi bir eğitim kurumunun başarı ile tamamlanması bireylere mali müşavir olma hakkı tanımaz. Aksine kişilerin bu mesleğe dahil olmak için belirli koşulları sağlaması gerekir. Peki bu kadar zor görünen mali müşavirlik nedir ne iş yapar?

Mali müşavir tüzel kişiliklerin ve şirketlerin finansal durumunu düzenleyen ve arşivleyen bir meslek kolunu temsil eder. Bu kişiler, tüzel kişiliğin veya şirketin genel durumunu düzenler, analiz eder. Bilançolar, raporlar, çalışan personel kayıtları gibi pek çok veri mali müşavirin incelemesi ve bilgi sahibi olması gereken konulardır.

Urla Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Geniş yetkiler beraberinde daha geniş bir bilgi birikimi de getiriyor. Mali müşavir olabilmek için ise bu yeterlilikte olunduğunun kanıtlanması gerekiyor. Ama nasıl? Mali müşavir nasıl olunur?

 • Öncelikli olarak üniversitelerin maliye, işletme, iktisat, bankacılık, hukuk, kamu yönetimi gibi bölümlerinden birinden mezun olunması gerekiyor.
 • Ardından mesleki yeterlilik sınavına giren adaylar bu sınavı başarı ile tamamlar. Sonrasında ise 3 sene staj zorunluluğunu karşılamaları gerekir.
 • Eğitim ve stajlar tamamlandıktan sonra mali müşavir olarak göreve başlanır.
 • Mali müşavir olabilmek için sınavı başarı ile tamamladıktan sonra bu süreci izleyen 2 yıl içinde staja başlanması gerekir.
 • Staj süresi boyunca aday devamlılık sağlamak zorundadır.

Tüm bu eğitim ve staj sürecinin tamamlanmasının ardından mali müşavir olmak için aranan diğer koşullar nelerdir?

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Kamu yasal haklarından mahrum olmamak
 • Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak(Maliye, iktisat, işletme, bankacılık vb)
 • Beş yıldan uzun süre hüküm giymemiş olmak
 • Memuriyetten men edilmemiş olmak aranan koşullar arasındadır.

İzmir Urla Muhasebe ve Mali Müşavirlik Danışmanlığı

Muhasebe ve mali müşavirlik meslek dalları her geçen gün genişleyen bir ailedir. Mesleğe dahil olan kişiler bu mesleklerin gerekliliklerini yerine getirmektedirler. Böylece bu meslekler her geçen gün daha genç idealist kişilere emanet edilmektedir.

Her işletme, kurum ve kuruluşun ihtiyaç duyduğu bir destek olması ise bu mesleğin gelecekte de yerinin olacağını kanıtlıyor. Firmamız İzmir ili sınırları içerisinde Urla’da da ihtiyaç duyulan muhasebe ve mali müşavirlik desteğini ilgili kurumlara sunmaktadır.