02 Şubat 2021

Narlıdere Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Muhasebe ve mali müşavirlik yasalar çerçevesinde kurulan her işletmenin yegane danışmanıdır diyebiliriz. Bu meslek mensupları bir işletmenin idamesini sağlarken ileriye taşınması için de ihtiyaç duyulan mali tavsiyelerle destek verir.

Bir işletme, kurum veya kuruluşun bağının kopmayacağı bir meslek dalı olan muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri işletmenin finansal temsilcisidir. İşletmenin gerçekleştirmesi gereken işlemleri onun adına yerine getirmekle mükelleftir.

Narlıdere Muhasebe Danışmanlığı

Muhasebe danışmanlığı bir firma veya markanın kurulduğu andan itibaren ihtiyaç duyacağı bir finansal destektir. Muhasebe işleri ilgili kişinin yoğun bir tempoda çalışmasını gerektirmektedir. Çünkü sürekli yenilenen işletme verilerinin gecikme yaşanmadan kayıtlara işlenmesi gerekir.

Muhasebe işlemleri ön muhasebe ve muhasebe şeklinde iki gruba ayrılır. Peki bu iki grubun farklılıkları nedir? Ön muhasebe işletmenin ödemelerinin ve tahsilatlarının takibi gibi işlemlerin kayıtlarının tutulduğu kısımdır. Diğer bir deyişle bir işletmenin finansal hayattaki öncelikli işlemleri ön muhasebe konularını oluşturur diyebiliriz.

Muhasebe ise daha geniş bir kapsama sahiptir. İşletmenin faturaları, borç ve varlıkları başta olmak üzere tüm kayıtlarının düzenlendiği ve arşivlendiği alandır. Bu bölümlerin görev ve sorumluluklarının farklı olması iki ayrı mesleki alanın oluşmasına ortam sağlamıştır.

Narlıdere Muhasebeci Nedir Ne İş Yapar?

Muhasebeci bir işletmenin, firmanın kurum veya kuruluşun mali bilgilerinin kaydını tutarak takibini yapan kişidir. Bu kişi ilgili işletmenin finansal tüm faaliyetlerini inceler ve analizlerini yapar. Muhasebeci olarak adlandırılan görevlinin öncelikli işlevi tüm mali kayıtların hazırlanıp incelenmesidir. Muhasebecinin diğer görev ve sorumlulukları şunlardır;

 • Vergi tarihlerini takip ederek doğru biçimde ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak
 • İşletme bordrolarının takibini yapıp yönetmek
 • Mali dengesizlikleri gidermek
 • Mali durumların analizini yaparak raporlar düzenlemek
 • İş birliği içinde olduğu işletmelerin gelir-giderlerinin kontrolünü yapmak
 • Düzenli olarak talep edilen mali tabloları hazırlamak (bilanço, kar ve zarar tabloları vb.)
 • Firma ile ilgili ilgilerin gizliliğini sağlamak
 • Yönetmelik ve mevzuattaki revizeleri takip etmek
 • Satın alma, birleşme ve tasnif gibi mali konularda işletmeye danışmanlık sağlamak, muhasebeci tarafından gerçekleştirilecek işlemlerdir.

Narlıdere Ön Muhasebeci Nedir Ne İş Yapar?

Ön muhasebe bir firmanın idamesi için gerçekleştirilen mali işlemlerin ilk basamağıdır. Bu işlemleri gerçekleştiren kişiler gelir gider takiplerini takip ederek işletmenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetini sunarlar.

Özellikle ödenecek ve tahsil edilecek tutarların takibini ön muhasebe bölümünde çalışan personel takip etmektedir. Fatura kesiminden başlayan görev ve sorumlukları ise şunlardır;

 • Alım satım işlerinin kaydını tutarak fatura düzenlemek
 • Alacak ve ödenecek tutarların takibi
 • Kasanın mevcut durumunun takibi
 • Stok takibinin yapılması
 • Personel maaş düzenlenmesi ve kaydedilmesi
 • Banka hesaplarının ve banka işlemlerinin takibi işlemlerinin yerine getirilmesin kapsamaktadır.

Narlıdere Mali Müşavirlik Danışmanlığı

Mali müşavirlik bir işletmenin mai işlemleri ile ilgili defterlerin tutulması, vergi takiplerinin yapılması gibi görevleri üstlenen görev tanımıdır. Bu meslek gurubu muhasebe ile benzerlikler gösterse de aynı şeyi ifade etmezler. Görev tanımları ile birbirinden ayrılan iki ayrı meslektir. Ancak yine de mali müşavirlik mesleğinin temelinde muhasebenin bulunduğu da göz ardı edilmemelidir.

Bu meslek koluna dahil olan kişiler tüzel ve gerçek kişilerin kurduğu işletmelerin mali durumlarını incelemek ve takip etmeyi üstlenirler. Mali müşavirlik danışmanlığı edinmek bir işletmenin mali yönünü kuvvetlendirecek bir etkendir. Böylece işletmeler, doğru ve yerinde tavsiyeler ile mali durumlarını dengede tutarlar.

Narlıdere Mali Müşavir Görev ve Sorumlulukları

Mali müşavir mesleğine dahil olan kişiler, bir işletmenin mali anlamadaki tüm görev ve sorumluluklarını üstlenir. Dolayısıyla gerçekleştirdiği tüm işlemleri işletme adına yerine getirmektedir. Ancak bir mali müşavirin genel anlamdaki görev sorumlulukları;

 • İşletmenin mali defterlerini itina ile düzenlemek
 • Hesap düzenlemesi ve incelemelerini yapmak
 • Hesapların yönetilmesi ve denetlenmesini gerçekleştirmek
 • Vergi iadelerinin incelenip hazırlanması
 • Vergi beyanlarında bulunmak
 • Gelir ve gider dengesini sağlamak
 • İş kolunun faaliyetlerini kayıt altına almak
 • İşletme bilgilerini doğru ve eksiksiz biçimde düzenlemek
 • Tutulan kayıtların yasalara ve mevzuata uygunluğunu denetlemek
 • Mali sorunların düzeltilerek dengesizliklerin giderilmesi
 • İşletmedeki personelin SGK bağlantılarının kontrol ve denetimini sağlamak gibi işlemlerden oluşur.

İzmir Narlıdere Muhasebe ve Mali Müşavirlik Danışmanlığı

İzmir Narlıdere ilçesinde bulunan tüm işletme ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu mali destek uzakta değil! Firmamız tarafından sağlanan mali danışmanlık işletmenizin finansal sorunlarını çözmek için hizmet sağlıyor.

Narlıdere ilçe sınırlarında mali desteğe ve danışmanlığa ihtiyaç duyan işletme, kurum ve kuruluşlar için fazla seçenek aramaya gerek kalmıyor. Firmamız uzman ekibi sayesinde her işletmeye ihtiyaç duyduğu muhasebe ve mali müşavirlik hizmetini pratik biçimde sunuyor.