02 Şubat 2021

Güzelbahçe Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Muhasebe ve mali müşavirlik işlemleri yalnızca defter üzerinde gerçekleştirilen kayıt ve işlemlerden oluşmamaktadır.

Bir muhasebeci ve mali müşavir defterleri düzenlemenin yanı sıra bir işletmede ihtiyaç duyulan tüm mali konularda destek sağlamaktadır. Bankalarla olan ilişkilerin düzenlenmesi ve üçüncü kişilerle yapılan finansal iş anlaşmaları da bu kişileri ilgilendirmektedir.

Birlikte çalışma yapılan muhasebeci ve mali müşavirin işletmeye ait tüm mali kayıtlara ulaşacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle de bu kişilerin konusunda uzman kişiler olması konusuna dikkat edilmesi gerekir.

İzmir il sınırları içerisinde hizmet sunan firmamız farklı ilçelerdeki temsilcileri ile güvenilir mali hizmeti sunmaktadır. İşletme, kurum ve kuruluşlara sunulan mali tavsiyeler ise işletmelerin idamesini sağlarken geleceğe daha emin adımlarla ilerlenmesini de sağlar.

Güzelbahçe Muhasebe

Muhasebe yasa ve yönetmelikler göz önünde bulundurularak mali işlemlerin kayıt altına alınması işlemidir. Bu işlemler sayesinde yıl sonunda hazırlanan bilançolarda işletmelerin mali durumlarının raporlanması sağlanır. Dolayısıyla da bu kayıt süresi boyunca gerçekleştirilen tüm işlemlerin ilgili defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

Muhasebe işlemlerini yürüten kişi muhasebeci adını almaktadır. Bu kişiler mali kayıtları düzenleyip arşivlerler. Aynı zamanda iş yeri sahiplerine mali konularda ve işlemlerde de destek olarak tavsiyelerde bulunurlar.

Bir kurum, kurulu veya işletme için konusunda yetkin ve uzman muhasebeci ile çalışılması önerilmektedir. Bir muhasebeci ile çalışmak işletmenin tüm mali varlıklarını emanet etmek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu süreci üstlenen kişinin mesleki etiği karşılaması gerekmektedir. Konusunda uzman, güvenilir bir muhasebeci ile çalışmak işletmelerin mali anlamda da güçlü olmaları anlamına gelmektedir.

Güzelbahçe Muhasebenin Kapsamı Nedir?

Mali kayıtların düzenlenmesi, analizi gibi işlemler muhasebeci tarafından gerçekleştirilir. Muhasebeci bir kurum, kuruluş veya işletmenin ihtiyaç duyacağı finansal desteği de sağlar. Düşünüldüğünde bir işletme farklı mali faaliyetler gerçekleştirir ve muhasebeci bu işlemleri eksiksiz ve eş zamanlı olarak kayıt altına almalıdır.

Bu nedenle de muhasebeci birlikte çalıştığı bir işletmeye dair tüm girdi ve çıktılardan haberdar olması gereken kişidir. Bu kişinin görev kapsamı;

 • Günlük kasa girdi ve çıktılarını deftere işlemek
 • İlgili kurum veya kuruluşun vergi sürecini takip etmek ve bu ödemeleri gerçekleştirmek
 • Sisteme işletmenin bilgilerini eksiksiz kaydedilmesini sağlamak
 • İş yerindeki personelin belgelerini düzenlemek ve kaydetmek
 • Stok takibini yapmak
 • Yapılan ödeme ve tahsilatların belgelerini düzenlemek ve saklamak
 • İşletmenin mali işlemlerinin kaydını düzenlemek gibi işlemler muhasebe işlemlerinin kapsamı içindedir.

 

Güzelbahçe Mali Müşavirlik

Bir işletme, kurum veya kuruluş bir muhasebeci ile çalışabileceği gibi aynı şekilde bir mali müşavir ile de mali faaliyetlerini düzenleyebilir. Mali müşavirliğin temeli de nihayetinde muhasebeye dayanmaktadır. Bu nedenle ilgili kişilerin üstlendikleri görevler arasında çok büyük farklılıklar yoktur.

Mali müşavir mesleğini idame ettirmek için kişilerin belirli nitelikleri karşılaması gerekiyor. Dürüstlük, tarafsızlık gibi unsurlar başta olmak üzere bu nitelikler;

 • Finansal işlem ve kararlar üzerinde ihtiyatlı davranmak
 • Ekip çalışmasına uyum sağlayabilmek
 • Matematiksel düşünce tarzının gelişmiş olması
 • İşleyişte disiplini sağlayabilmek
 • Belirli bir planlama yaparak işleyişi programlamak bir mali müşavirin yetkin olduğu konular olmalıdır.

 

Güzelbahçe Mali Müşavirlik Kapsamı Nedir?

Bu kişiler bir işletmenin mali kararlarını etkilemektedir. Bu nedenle de mali müşavir olma yetkinliğine erişmiş bir kişinin aldığı sorumluluğun bilincinde olması ve buna uygun olarak hareket etmesi gerekmektedir. Mali aşamada alınan karar bir işletmenin gelecekteki konumunu belirleyen ciddi kararlardır.

 • Geniş bir görev kapsamına sahip olan mali müşavir şu işlemleri gerçekleştirir;
 • Muhasebe defterlerine gerekli kayıtları yapmak
 • Vergi iadeleri hazırlamak ve gerçekleştirmek
 • Mali tabloları düzenlemek
 • Gerekli iş planlarını hazırlamak, bütçeyi düzenlemek
 • Personelin iş sözleşmelerini düzenlemek ve arşivlemek
 • İş ve hesap planlarını incelemek
 • İşletmenin hesap kontrollerini yaparak finansal gücü denetlemek
 • İşletmeye ait mali bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamak gibi işlemler bir mali müşavirin başlıca görev tanımını ifade etmektedir.

 

İzmir Güzelbahçe Muhasebe ve Mali Müşavirlik Danışmanlığı

Bir işletmenin finansal ve mali yeterliliğini muhasebe ve mali müşavirlik faaliyetlerini düzenleyen kişiler belirlemektedir. Bu kişilerin mesleki anlamda kişilere sunduğu danışmanlık hizmeti işletmenin mali gücünü etkilemektedir. Bu nedenle de birlikte çalışma yapılan muhasebeci ve mali müşavir seçimi yapılırken dikkat edilmesi gerekir.

İzmir Güzelbahçe ilçesinde de hizmet sunan firmamız ihtiyaç duyulan mali hizmetleri müşterilerine sunuyor. Konusunda tecrübeli ve uzman kişilerle gerçekleştirilen ekip çalışması ile işletmelerin zorlu süreçleri hasarsız atlatması sağlanmaktadır. Bu amaçla sunulan muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri işletmelerin ihtiyaçlarına göre şekil almaktadır.