02 Şubat 2021

Seferihisar Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Muhasebe ve mali müşavirlik danışmanlığı ticaretin oluşması kadar eski tarihlere dayanmaktadır. Bu kadar eski olması ise bu mesleği itibar bakımından da yüksek bir konuma taşıyor.

Elbette her konuda olduğu gibi muhasebe ve mali müşavirlik konularında da çağın ihtiyaç ve gerekliliğine göre revizeler sağlanmıştır. Gelişen teknoloji ile elle tutulan muhasebe kayıtları dijitale dönmüş, farklı muhasebe program ve uygulamaları ile işleyişin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Günümüzde kurulan her işletme, şirket, kurum veya kuruluş bir muhasebeci ve mali müşavirlik danışmanlığına ihtiyaç duyar. Bu kişiler şirketin kuruluşundan itibaren bu kuruluşa destek verirler. Dolayısıyla işletmeleri mali konularda uyaran ve yönlendiren bir etkinlikleri de vardır.

Bu meslek dalı muhasebeci, ön muhasebeci, serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir gibi farklı gruplara ayrılmıştır. Bu isimler kişilerin yetkinlik ve mesleki tecrübelerini öne çıkaran sıfatlardır.

Seferihisar Muhasebe

Muhasebe bir kurum veya kuruluş için temel ihtiyaçtır. Çünkü muhasebe işlemleri bir işletmenin mali kaynak yönetimi konusundaki yetkinliğini göstermektedir. Bu mali işlemler, işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Çünkü her işletme farklı sektörde faaliyet gösterir ve her mesleğin ihtiyaçları farklıdır.

Kimi işletmelerin günlük girdi ve çıktıları ön plandayken; kimi işletmeler dönemsel hareketleri ile öne çıkmaktadır. Bu nedenle muhasebeci farklı sektörler üzerinde bilgi donanımına sahip olmalıdır. Ancak bu şekilde iş birliği içinde olduğu işletmeler için etkin bir hizmet sunabilir.

Muhasebeci bir işletmenin gelir ve giderlerinin analizini yaparak aynı zamanda işletmeye finansal tavsiyelerde bulunan kişidir. Bu nedenle işletmenin ve sektörel faaliyetlerin iyi tanınması gerekmektedir.

Seferihisar Muhasebe Staj Süreci Nasıldır?

Muhasebe mesleğinde yer almak için adayların eğitim sürecinden sonra staj ile sürecin tamamlanması gerekir. Peki bu süreç nasıl işliyor?

 • Her yıl periyodik olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında staj başvuruları yapılmaktadır. Ardından staja başlama değerlendirmesi süreci başlar.
 • Ardından ikametgah adresine en yakın lokasyonda bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası’na başvuru iletilir.
 • Gerçekleştirilen sınav sonucunda uzmanlar tarafından değerlendirilen adaylar baraj puan olan 60’ı geçtiklerinde staja başlama hakkı elde ederler.
 • Staj başlangıcında adaylar Serbest Mali Müşavir Odası tarafından iletilen staj dosyasını uygun biçimde tamamlar.

İlk kez başvuru yapacak adayların tamamlaması gereken belgeler;

 • Noter onaylı diploma
 • İkametgah belgesi
 • Nüfus cüzdanı
 • 3 veya 4 adet fotoğraf
 • Adli sicil belgesi
 • Sınav için yapılan ödemenin dekontu bu belgelerdir.

Seferihisar Mali Müşavirlik

Mali müşavirlik günümüzde sık tercih edilen bir meslek gruplarından birisidir. Mesleki itibar ve meslek grubunun kazancı bu meslek tercihini etkileyen unsurlardandır. Ancak bunlar bir meslek kolunu seçmekte yeterli unsurları barındırmıyor. Aynı şekilde tercih edilen meslek kolu için istenen koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Bir mali müşavir için karşılanması gereken koşullar vardır. Öncelikle bu kişi disiplinli bir çalışma prensibine sahip olmalıdır. Aynı zamanda ihtiyatlı davranarak olası aksiliklere karşı hazırlıklı davranmalıdır. Ayrıca ekip çalışmasına uyum sağlamalı ve doğru yönlendirmeler yapmalıdır. Mali müşavir matematiksel işlemlerde hızlı olmalı ve bu yönünü geliştirmelidir.

Seferihisar Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Farkı Nedir?

Benzer işlemler görev tanımlarında bulunsa da yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci pek çok yönden farklılık barındırır. Yeminli mali müşavir kime denir?

Yeminli mali müşavir, meslekte 10 yılını tamamladıktan sonra girdiği sınavı başarı ile tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavirdir.

Yeminli mali müşavir;

 • Mesleğe başlamadan yemin eder
 • Muhasebe ile ilgili defter kaydı tutamaz
 • Yeminli mali müşavir olabilmek için 10 yıllık bir tecrübe gerekir
 • Tam tasdik yetkisine sahiptir
 • Muhasebe bürolarına ortak olarak dahil olamaz
 • Şahısları adına herhangi bir muhasebe bürosu veya benzer bir iş yeri açamazlar.

İzmir Seferihisar Muhasebe ve Mali Müşavirlik Danışmanlığı

Her alanda ihtiyaç duyulan muhasebe ve mali müşavirlik günümüzde de popüler mesleklerden birisidir. Bu meslek her ildeki ilgili odalara yapılan üyelik ile aktif biçimde icra edilmektedir.

İzmir il sınırları içerisinde de etkin olarak hizmet sunan firma, konusunda uzman ekibi ile işletmelere destek olmaktadır. Seferihisar ilçesi içinde kayıtlı olan işletmeler için de ihtiyaç duyulan yardımlar sağlanmaktadır.

Özellikle pandemi süreci içerisinde sunulan muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri ile iş birliği içerisinde olunan firmaların idamesi için gerekli finansal önlemler alınmıştır. Gerçekleştirilen muhasebe işlemleri işletmelerin mali durumları analiz edilerek gerçekleştirilmektedir. Bu sayede işletmelerin geleceğe yönelik yatırımları için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.