FAYDALI BİLGİLER

Bilânço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (2015)

Yıllık Mal Alışları Toplamı : 160.000,00 TL
Yıllık Mal Satışları Toplamı : 220.000,00 TL
Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı : 88.000,00 TL
İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı : 160.000,00 TL


Bilânço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (2014)

Yıllık Mal Alışları Toplamı : 150.000,00 TL
Yıllık Mal Satışları Toplamı : 200.000,00 TL
Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı : 80.000,00 TL
İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı : 150.000,00 TL