FAYDALI BİLGİLER

Emlak Vergisi Oranları :

Gayrimenkul Cinsi : Büyük Şehir Belediye Sınırları ve Mücavir
Alanlarda (Binde)
Diğer Yerlerde
(Binde)
Meskenler : 2 1
Diğer binalar : 4 2
Araziler : 2 1
Arsalar : 6 3