FAYDALI BİLGİLER

İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Oranları :

Sigorta Kolları : Toplam Sigortalı (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm : 20
Genel Sağlık Sigortası : 12
Toplam : 32