FAYDALI BİLGİLER

4/b Kapsamında (Bağ-Kur) Sigortalıların Prim Oranları :

Sigorta Kolları : Toplam Sigortalı (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları : 1 – 6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm : 20
Genel Sağlık Sigortası : 12,5
Toplam : 33,5 - 39