FAYDALI BİLGİLER

2015 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:430) % 10,11

2014 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:430) % 3,93

2013 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:419) % 7,80

2012 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:410) % 10,26

2011 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 7,7

2010 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:392) % 2,2

2009 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:388) % 12