FAYDALI BİLGİLER

Veraset ve İntikal Vergisi 2015 Yılı İstisna Hadleri :

Matrah : Veraset Yoluyla İntikallerde (%) İvazsız İntikallerde (%)
İlk 200.000.- TL için : 1 10
Sonra gelen 480.000.- TL için : 3 15
Sonra gelen 1.060.000.- TL için : 5 20
Sonra gelen 1.900.000.- TL için : 7 25
Matrahın 3.640.000.- lirayı aşan bölümü için : 10 30