FAYDALI BİLGİLER

4/a (SSK) Kapsamında Çalışan Emeklilerin Prim Oranları :

Sigorta Kolları : Sigortalı Payı(%) İşveren Payı(%) Toplam (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi : 7,5 22,5 30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi : - 1 – 6,5 1 – 6,5
Toplam : 7,5 23,5 - 29 31 – 36,5