FAYDALI BİLGİLER

4/b (Bağ-Kur) Kapsamında Çalışan Emeklilerin Prim Oranları :

SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı : 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 den
İtibaren
4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak Ayında ödenen en
yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden
: 12 13 14 15