FAYDALI BİLGİLER

Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları :

2014 (TL) 2015 (TL)
1) Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin : 146.306,00 161.097,00
2) Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinin : 292.731,00 322.392,00
3) İvazsız suretle meydana gelen intikallerde, : 3.371,00 3.711,00
4) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyenin : 3.371,00 3.711,00