FAYDALI BİLGİLER

4/a Kapsamında (SSK) Sigortalıların Prim Oranları :

Sigorta Kolları : Sigortalı Payı(%) İşveren Payı(%) Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları : - 1 – 6,5 1 – 6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm : 9 11 20
Genel Sağlık Sigortası : 5 7,5 12,5
İşsizlik Sigortası Primi : 1 2 3
Toplam : 15 21,5 – 27,5 37,5 – 43