FAYDALI BİLGİLER

2015 Yılı Genel Usulsüzlük Cezaları

Mükellef Grupları : 1.Derece Usulsüzlük (TL) 2.Derece Usulsüzlük (TL)
Sermaye Şirketleri : 120,00 66,00
Sermaye Şirketleri Dışında Kalan Birinci Sınıf Tüccarlar ve Serbest Meslek Erbabı : 77,00 39,00
İkinci Sınıf Tüccarlar : 39,00 18,00
Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar : 18,00 10,60
Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler : 10,60 4,80
Gelir Vergisinden Muaf Esnaf : 4,80 2,60