FAYDALI BİLGİLER

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ VERGİDEN MÜSTESNA YURT DISI HARCIRAH GÜNDELİKLERİ VE YENİ ÜCRET ARALIKLARI :

Gündelik uygulamasında dikkat edilecek hususlar:
1. Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.
2. Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
3. Türkiye'den her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların %50 attırılması suretiyle hesaplanır.
4. Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır.

ÜLKELER
(PARA BİRİMLERİ)
AYLIK BRÜT ÜCRETLER (TL)
I II III IV V
1.689,43 - 1.676,14 - 1.476,78 - 1.055,54 1.055,53 TL
ve Daha 1.689,42 1.676,13 1.476,77 ve Daha
Fazlası TL Arası TL Arası TL Arası Azı
A.B.D ( ABD Doları) 182 146 117 110 93
Almanya (Euro) 164 131 105 99 83
Avustralya (Avustralya Doları) 283 227 181 171 143
Avusturya (Euro) 166 132 106 100 84
Belçika (Euro) 161 128 103 97 81
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238 988 791 746 627
Finlandiya (Euro) 148 119 95 90 74
Fransa (Euro) 160 127 102 96 81
Hollanda (Euro) 156 125 100 94 80
İngiltere (Sterlin) 115 91 74 69 59
İrlanda (Euro) 155 124 99 94 78
İspanya (Euro) 158 126 101 95 80
İsveç (İsveç Kronu) 1.359 1.085 867 819 80
İsviçre (İsviçre Frangı) 283 226 181 171 143
İtalya (Euro) 152 122 98 92 77
Japonya (Yapon Yeni) 31.405 25.127 20.118 18.901 15.914
Kanada (Kanada Doları) 244 195 156 147 125
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50 40 33 31 25
Lüksemburg (Euro) 161 128 103 97 82
Norveç (Norveç Kronu) 1.193 952 762 719 604
Portekiz (Euro) 155 124 99 93 78
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) 617 492 395 372 313
Yunanistan (Euro) 158 126 101 95 80
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127 101 81 76 65
Diğer Ülkeler (ABD Doları) 157 125 100 95 80