FAYDALI BİLGİLER

93 sayılı GVK.'nun 24/2. maddesi mucibince vergiden muaf tutulacak yurtiçi gündelikler


01.01.2015 - 30.06.2015 Tarihleri
Arasında Geçerli Bürüt Ücret
: Vergiden Muaf
Yurtiçi Gündelik
1.994,87 ve fazlası : 51,50 TL
1.980,59 - 1.994,86 : 43,00 TL
1.806,11 - 1.980,58 : 40,00 TL
1.584,05 - 1.806,10 : 37,50 TL
1.314,01 - 1.584,04 : 33,00 TL
1.314,00 ve daha azı : 32,00 TL


01.01.2014 - 30.06.2014 Tarihleri
Arasında Geçerli Bürüt Ücret
: Vergiden Muaf
Yurtiçi Gündelik
1.936,76 ve fazlası : 48,50 TL
1.922,90 - 1.936,75 : 40,50 TL
1.753,50 - 1.922,89 : 37,50 TL
1.537,91 - 1.753,49 : 35,00 TL
1.275,73 - 1.537,90 : 31,00 TL
1.275,72 ve daha azı : 30,00 TL


01.01.2013 - 30.06.2013 Tarihleri
Arasında Geçerli Bürüt Ücret
: Vergiden Muaf
Yurtiçi Gündelik
1.689,43 ve fazlası : 46,00 TL
1.676,14 - 1.689,42 : 38,50 TL
1.513,70 - 1.676,13 : 35,50 TL
1.306,96 - 1.513,69 : 33,00 TL
1.055,54 - 1.306,96 : 29,50 TL
1.055,53 ve daha azı : 28,50 TL


01.07.2012 - 31.12.2012 Tarihleri
Arasında Geçerli Bürüt Ücret
: Vergiden Muaf
Yurtiçi Gündelik
1.638,00 ve fazlası : 43,50 TL
1.625,11 - 1.637,99 : 36,50 TL
1.467,61 - 1.625,10 : 33,50 TL
1.267,16 - 1.467,60 : 31,00 TL
1.023,40 - 1.267,15 : 28,00 TL
1.023,39 ve daha azı : 27,00 TL


01.01.2012 - 30.06.2012 Tarihleri
Arasında Geçerli Bürüt Ücret
: Vergiden Muaf
Yurtiçi Gündelik
1.514,40 ve fazlası : 43,50 TL
1.502,48 - 1.514,39 : 36,50 TL
1.356,87 - 1.502,47 : 33,50 TL
1.171,55 - 1.356,86 : 31,00 TL
946,18 - 1.171,54 : 28,00 TL
946,17 ve daha azı : 27,00 TL


Verilen harcırahların (gündeliklerin) hizmet erbabının brüt maaşına tekabül eden Devlet Memuru gündeliğinden fazlası brütleştirilerek gelir vergisine tabi tutulacaktır.